مرور دوره 4, شماره 2 بر اساس عنوان

  • بررسی خواص کامپوزیت W-ZrC ساخته شده با نسبت‌های مولی مختلف ازWC و ZrO2 

    دهقان منشادی, احسان؛ بهاروندی, حمیدرضا؛ علیزاده, علی؛ مجیدی, حسن (انجمن سرامیک ایران, 2015-09-01)
    یکی از مهم­ترین کامپوزیت­های زمینه فلزی، کامپوزیت W-ZrC می­باشد. چرا که فاز کاربید در این کامپوزیت باعث سختی و مقاومت به خزش آن در دمای بالا شده و انعطاف پذیری تنگستن سبب مقاومت به شکست کامپوزیت می­گردد. همچنین وزن این ...