مرور دوره 2, شماره 2 بر اساس عنوان

  • بررسی تاثیر بر استحکام الکتریکی مقره‌های پرسلانی سیلیسی 

    نوبری, سمیه؛ کاویانی, سعید (انجمن سرامیک ایران, 2013-09-01)
    پرسلان‌ها به علت استحکام الکتریکی بالا،‌ خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی و شیمیایی مناسب به عنوان مقره کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. از بین خواص ذکر شده استحکام الکتریکی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از عوامل موثر ...