نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorShojaee, Mahdiehen_US
dc.contributor.authorFereidooni, Majiden_US
dc.contributor.authorMaliji, Ghorbanen_US
dc.contributor.authorBijani, Alien_US
dc.contributor.authorAghajanpour Mir, Seyed Mohsenen_US
dc.contributor.authorMousavi Kani, Nargesen_US
dc.date.accessioned1399-08-23T15:03:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-13T15:04:00Z
dc.date.available1399-08-23T15:03:58Zfa_IR
dc.date.available2020-11-13T15:04:00Z
dc.date.issued2013-08-01en_US
dc.date.issued1392-05-10fa_IR
dc.identifier.citationShojaee, Mahdieh, Fereidooni, Majid, Maliji, Ghorban, Bijani, Ali, Aghajanpour Mir, Seyed Mohsen, Mousavi Kani, Narges. (2013). C - Reactive Protein Levels in Patients with Periodontal Disease and Normal Subjects. International Journal of Molecular and Cellular Medicine, 2(3), 151-155.en_US
dc.identifier.issn2251-9637
dc.identifier.issn2251-9645
dc.identifier.urihttp://ijmcmed.org/article-1-88-en.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/618310
dc.description.abstractAlthough periodontitis is a chronic inflammatory disease but some factors of acute inflammation phase are involved in this disease among which is the C-Reactive protein (CRP). To minimize its effects, anti-inflammatory drugs or non-pharmacological approaches such as oral hygiene is recommended. CRP can also be used for the prediction and early detection of periodontal disease. The aim of the present study was the comparison of the amount of salivary C-Reactive protein (CRP) in healthy subjects and patients with periodontal disease. This case-control study was done on 90 patients referred to the Department of Periodontology of Babol Dentistry School. These subjects were divided into three groups of healthy (n = 30), gingivitis (n = 30), and chronic periodontitis (n = 30), based on Gingival Index (GI) and Clinical Attachment Loss (CAL) indices. 2ml saliva samples were collected from these people and clinical indicators including GI, CAL, Periodontal Pocket Depth (PPD), and Bleeding Index (BI) were assessed. ELISA method was used to evaluate the salivary CRP levels. Collected data were analyzed using SPSS statistical software by non-Parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test and Spearman correlation coefficient and P<0.05 was considered significant. The mean salivary CRP levels were 5332.62±5051.63pg/ml in periodontitis patients, 3545.41±3061.38pg/ml in gingivitis group and 3108.51±3574.47pg/ml in healthy subjects. The statistic analysis showed a significant difference in salivary CRP concentrations between the periodontitis patients and healthy subjects (P=0.045). The results indicate that there is a significant association between periodontitis and salivary CRP concentrations.en_US
dc.format.extent131
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherBabol, Babol University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofInternational Journal of Molecular and Cellular Medicineen_US
dc.subjectCRPen_US
dc.subjectperiodontitisen_US
dc.subjectgingivitisen_US
dc.subjectsalivaen_US
dc.subjectOtheren_US
dc.titleC - Reactive Protein Levels in Patients with Periodontal Disease and Normal Subjectsen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articleen_US
dc.contributor.departmentSchool of Dentistry, Babol Universityof Medical Sciences, Babol, Iran.en_US
dc.contributor.departmentDental Material Reaserch Center, Assistant Professor of the Periodentology Department, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Iran.en_US
dc.contributor.departmentCellular and Molecular Biology Research Center (CMBRC), Babol Universityof Medical Sciences, Babol, Iran.en_US
dc.contributor.departmentNon-Communicable Pediatric Disease Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.en_US
dc.contributor.departmentCellular and Molecular Biology Research Center (CMBRC), Babol Universityof Medical Sciences, Babol, Iran.en_US
dc.contributor.departmentCellular and Molecular Biology Research Center (CMBRC), Babol Universityof Medical Sciences, Babol, Iran.en_US
dc.citation.volume2
dc.citation.issue3
dc.citation.spage151
dc.citation.epage155


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد