نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorوفادار, حدیثfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:13:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:13:19Z
dc.date.available1399-07-08T19:13:19Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:13:19Z
dc.date.issued2017-09-23en_US
dc.date.issued1396-07-01fa_IR
dc.date.submitted2017-05-21en_US
dc.date.submitted1396-02-31fa_IR
dc.identifier.citationوفادار, حدیث. (1396). بازنمایی و تبیین نقش امنیت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان،1395). دانش انتظامی کرمان, 1396(21), 123-160.fa_IR
dc.identifier.issn2382-9551
dc.identifier.urihttp://kerman.jrl.police.ir/article_19670.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/61807
dc.description.abstractچکیده: گردشگران سرمایه های پنهان هر کشور هستند،در سال های اخیر صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت فعال و درآمد زا خود را در جهان مطرح ساخته است.یکی از عواملی که سبب توسعه پایدار این صنعت شده ،امنیت و احساس آن در نزد گردشگران می باشد.هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش امنیت روانی و اجتماعی در جذب گردشگران وارد شده به شهر کرمان می باشد.با توجه به هدف مطالعه ،در پژوهش حاضر از روش تحقیق کیفی استفاده شده است.برای گرداوری داده ها نیز از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است.جامعه آماری کلیه گردشگران ورودی به شهر کرمان در مرداد 1395 می باشند که تعداد20 نفر به صورت تصادفی در مصاحبه ها شرکت کردند.که این تعداد هم شامل گردشگران میشود و هم شامل کسانی که با مقوله گردشگر و گردشگری ارتباط دارند(مغازه داران، کارکنان هتل و...).با تحلیل داده ها در چهارچوب کدگذاری نظری ،پنج مقوله اصلی(امنیت روانی،امنیت اقتصادی،امنیت در حمل و نقل،امنیت بهداشتی،امنیت غذایی) و یک مقوله هسته(احساس امنیت گردشگران اصل مهم جذب گردشگر ) استخراج شد.fa_IR
dc.format.extent5173
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانfa_IR
dc.relation.ispartofدانش انتظامی کرمانfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Journal Kerman military knowledgeen_US
dc.subjectواژگان کلیدی: امنیت اجتماعیfa_IR
dc.subjectامنیت روانیfa_IR
dc.subjectصنعت گردشگریfa_IR
dc.subjectشهر کرمانfa_IR
dc.titleبازنمایی و تبیین نقش امنیت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان،1395)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume1396
dc.citation.issue21
dc.citation.spage123
dc.citation.epage160


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد