نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعزتیان, شهرهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:09:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:09:46Z
dc.date.available1399-07-08T19:09:46Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:09:46Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-02-21en_US
dc.date.submitted1396-12-02fa_IR
dc.identifier.citationعزتیان, شهره. (1396). عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری. مجله علمی منظر, 9(39), 38-49.fa_IR
dc.identifier.issn2008-7446
dc.identifier.issn2008-2169
dc.identifier.urihttp://www.manzar-sj.com/article_57907.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/60456
dc.description.abstractمشارکت همکارانه کودکان با تصویب قوانین حقوق کودک و محور قرار گرفتن حقوق شهروندی آنان از دهۀ 1980 مورد توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. مشارکت در فرایند طراحی فضاهای شهری به کودکان اجازه می‌دهد در ایجاد فضاهای زندگی خود سهیم باشند و محیط پیرامونشان را متناسب با ایده‌ها و نظرهای خود بسازند. از آنجایی که کودکان ویژگی‌های جسمی، روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند، فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف می‌شود. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب پروژه‌های اجرایی مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضاهای شهری در جهان و ایران بوده است، تا از این طریق بتوان اصولی عملی برای تنظیم فرایند مشارکت همکارانه کودکان در جامعه ایران پیشنهاد داد. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مرور نتایج تجارب عملی، رویکرد و فرایند مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری در ایران و جهان ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد برای برنامه‌ریزی فرایند مشارکت کودکان، اکتفا به مبانی نظری و اصول تئوری پشتیبان کافی نیست. ضروری است با بهره‌گیری از راهکارهای اجرایی تجارب در جوامع مختلف، عوامل مؤثر در موفقیت یا شکست مشارکت همکارانه کودکان را شناسایی کرد و برای تحقق یک پروژه شهرسازی مشارکتی کودکان در فرایند طراحی فضاهای شهری ایران به کار برد.fa_IR
dc.format.extent463
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علمی منظرfa_IR
dc.relation.ispartofMANZAR, the Scientific Journal of landscapeen_US
dc.subjectکودکانfa_IR
dc.subjectمشارکت همکارانه کودکانfa_IR
dc.subjectشهرسازی مشارکتیfa_IR
dc.subjectفضاهای شهری کودک‌محورfa_IR
dc.titleعوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeترویجیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue39
dc.citation.spage38
dc.citation.epage49


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد