مرور دوره 9, شماره 39 بر اساس عنوان

 • بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی 

  مدقالچی, لیلا (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  در سال‌های اخیر، توجه به ابعاد معنایی در کنار ابعاد کالبدی مطرح بوده است؛ به‌ طوری‌که از نظر بسیاری از صاحب‌نظران، نادیده انگاشتن این ابعاد باعث کاهش کیفیت فضاهای زندگی شده است. یکی از مفاهیمی که در اغلب مواقع، وجود نگاه ...

 • تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی 

  آقاملایی, ریحانه (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  مقوله تجدید حیات امری است که در دوران پسامدرن به ‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی کنشگرهای گوناگون تجدید حیات، نظیر اقتصاد، فرهنگ، مسکن و غیره موضوع بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه است. تجدید حیات مبتنی‌بر ...

 • روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان 

  مهدی نژاد, جمال الدین؛ قلی پور, سودابه (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  خیابان (چهارباغ)های عریض و مستقیم، از جمله عناصر نمادین در تاریخ شهرسازی صفوی است که از عناصر اصلی توسعه و بهسازی شهرها در این عصر بوده‌اند. خیابان چهارباغ اصفهان توسط دوگونه کاخ شاهی، دروازه دولت و باغ هزارجریب را به هم ...

 • زندگی روزانه در خیابان‌ 

  چرخچیان, مریم (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  تجربه فضا در خلال زندگی روزمره بر پایه ویژگی‌های آن مقوله‌ای است که منجر به نحوه شناخت و ارزیابی کاربران در فضا می‌شود. به منظور بررسی این تجربه در فضای خیابان و شناخت ویژگی‌های مشترک بین خیابان‌های مطلوب که آن‌ها را برای ...

 • عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری 

  عزتیان, شهره (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  مشارکت همکارانه کودکان با تصویب قوانین حقوق کودک و محور قرار گرفتن حقوق شهروندی آنان از دهۀ 1980 مورد توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. مشارکت در فرایند طراحی فضاهای شهری به کودکان اجازه می‌دهد در ایجاد فضاهای ...

 • منظر صوتی مثبت در فضای شهری 

  غفاری, عباس؛ قلعه نویی, محمود؛ محسن حقیقی, نسرین (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  در حال حاضر صوت و منظر صوتی به‌ عنوان بخش قابل ‌توجهی از منظر شهری، در طراحی و برنامه‌ریزی شهری نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که شهرهای امروزی با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و به‌ تبع آن، ظهور پدیده‌ ترافیک ...

 • وحدت طبیعت و معیشت 

  منصوری, سید امیر (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, 2017-08-23)
  آیین‌ها و شیوه‌های زندگی آدمیان در زمین، منظره‌هایی می‌آفریند که به چشم انسان‌های صاحب‌نظر قابل فهم است. سیر در زمین1 و ملاحظه منظرهای خاص هر قوم که در بوم آنها پراکنده شده، منبعی پایان‌ناپذیر برای شناخت قلمداد می‌شود. این ...