مرور دوره 8, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها 

  کریمی, امیرعلی؛ ملکی, علی؛ عبدی, اسماعیل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  امروزه بحث سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه‌روز اهمیت گسترده‌تری می‌یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست‌یافته‌اند که تا زمانی که داده‌های خرد و متقن از سطح شرکت‌ها، به‌منظور سنجش نوآوری آن‌ها ...

 • تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه 

  بهارلو, مهدی؛ میرعمادی, طاهره؛ الیاسی, مهدی؛ بوشهری, علیرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  لازمه سیاست‌گذاری درست در هر فرایند گذار فناورانه‌ای، تحلیل وضعیت کنونی آن با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت و زمینه‌های شکست آن است. مقاله پیش رو در پی تحلیل پویایی فرایندهای گذار فناوری پهپاد در ایران، به‌عنوان یکی از اولویتهای ...

 • ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل 

  نریمانی, میثم؛ الیاسی, مهدی؛ عطارپور, محمدرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران توسعه چه در کشورهای درحال‌توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به‌عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده ...

 • تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران 

  شهابی, علی؛ آذر, عادل؛ رادفر, رضا؛ اسدی فرد, رضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  علی‌رغم تحقیقات انجام‌شده در زمینه شبکه‌های همکاری علم و فناوری(STCNs)، چالش‌های مدیریت این شبکه‌ها کمتر مورد بررسی قرار‌گرفته است. در این مطالعه، 5 شبکه همکاری ایجاد شده توسط نهادهای دولتی در بین سال‌های 1379 تا 1397 در ...

 • نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب 

  فرهنگ نژاد, محمد علی؛ الهی, شعبان؛ قاضی نوری, سید سپهر؛ مجیدپور, مهدی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق‌شده باقابلیت تجاری‌سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می‌باشد. بااین‌وجود در ...

 • آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه 

  بهور, شهین؛ نادری, نادر؛ فتاحی, شهرام (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 17 کشور نوآوری محور، طی سال های 2005 تا 2014، می باشد. در این پژوهش از داده های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده های کارآفرینی ...