دوره 5, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • آمادگی آینده بنگاه: ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی 

  قدیری, امیر؛ طباطبائیان, سید حبیب ا...؛ محمدی, مهدی؛ ذوالفقارزاده, محمدمهدی؛ ناظمی, امیر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد و توسعه در هر کشوری هستند و از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برخوردارند. مبنای تصمیم‌گیری در اغلب بنگاه‌های اقتصادی، دانش و آینده‌نگری مدیران و کارشناسان تصمیم‌ساز در آن بنگاه ...

 • سیاست هسته و شبکه از رویا تا واقعیت: تحلیلی بر سیاستهای برون نگر صنایع دفاعی ایران در دهه اخیر 

  بوشهری, علیرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  از اواخر دهه هفتاد شمسی، صنایع دفاعی با این واقعیت روبرو شدند که با ظرفیت های موجود امکان پاسخگویی به همه نیازهای متنوع مشتریان برای آنها وجود ندارد. این موضوع، سیاستگذاران دفاعی را واداشت تا به طیفی از "سیاستهای درون نگر" ...

 • طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوری در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرمانده کل قوا (ﻣﺪ ﻇﻠﻪ) 

  اردلان, امید؛ الوانی, سید مهدی؛ شهلائی, ناصر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  هدف از این تحقیق که برگرفته از پروژه ای است که در سطح ارتش انجام گرفته، طراحی و تبیین الگوی مناسب نوآوری علمی در ارتش ج.ا.ا بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هدف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺮ ...

 • عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی 

  یوسفی, زهرا؛ نادری, نادر؛ رضایی, بیژن (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  در این پژوهش، محقق به دنبال عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی بود که به صورت کیفی و به روش تئوری‌سازی بنیادی صورت پذیرفت. جامعه مدیران استارت‌آپ‌های کشاورزی در سال 1395، 15 تن بودند که شرکت‌هایشان در ...

 • شناسایی شکاف ها و فرصت های فناوری های برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع 

  بیانلو, زهره؛ زارع احمدآبادی, حبیب (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  شناسایی شکاف ها و فرصت ها در حوزه های مختلف فناوری جایگاه ویژه ای دارد. این فرایند در مباحثی همچون بحران جهانی انرژی و نیز مشکلات زیست محیطی موجود همچون گرمایش زمین، گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و غیره از اهمیت مضاعفی ...

 • فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته 

  حاجی پور, بهمن؛ موتمنی, علیرضا؛ طیبی ابوالحسنی, سیدامیرحسین (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-02-19)
  یکی از دلایل اصلی توسعه سریع فناوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، توجه به فرایند تجاری‌سازی نتایج تحقیقات پژوهشی و ایده‌های فناورانه آن کشورها بوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقش مهمی که فرآیند تجاری‌سازی در اعتلای صنعتی ...