دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی 

  اسدی فرد, رضا؛ چوخاچی زاده مقدم, امین؛ گودرزی, مهدی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  ایجاد و توسعه شبکه‌های همکاری در دهه‌های اخیر به یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده و از این‌رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست این شبکه‌ها مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه قرار گرفته ...

 • ارائه الگویی برای مدیریت پروژه‌های ‌توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران 

  عزیزی, مجتبی؛ مقدم, عادله (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  پروژه‌های توسعه فناوری بر خلاف بسیاری از پروژه‌های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف‌شده نیستند. در کنار عدم قطعیت‌هایی که هر پروژه می‌تواند داشته باشد، پروژه‌های توسعه فناوری با درجة بالایی از عدم قطعیت در بخش ...

 • اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری 

  نقی زاده, محمد؛ اوجانی, مهدی؛ آقازاده, سهراب؛ صفردوست, عاطیه؛ غفاریان, کامیار (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  یکی از راهکارهای مهمِ تجاری‌سازیِ دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ایجاد شرکت‌های زایشی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی چالش‌های پیش رو، به منظور توسعه و موفقیت شرکت‌های زایشی حوزة ‌زیست‌فناوری در ...

 • مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی 

  سلامی, سید رضا؛ شجاعی, سیدمحمدحسین؛ طباطباییان, سید حبیب‌اله؛ بامداد صوفی, جهانیار (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  زمینة مطالعاتی مدیریت فناوری با سرعت رشدی چشمگیر، در طول حدود چهار دهه، به یک حوزة دانشی مستقل تبدیل شده است. این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت فناوری به ارزیابی حوزة دانشی خود، توجه برخی از پژوهشگران را به ...

 • بررسی میزان تأثیر مشارکت یا عدم مشارکت شرکتها در ایجاد خوشه صنعتی بر عملکرد نوآوری آنها با نقش میانجی مدیریت دانش 

  مرادی, مرتضی؛ زندی پاک, رابعه (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  در دنیای رقابتی امروز، خوشه

 • بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها 

  جهانگیر, مصطفی؛ خوراکیان, علیرضا؛ لگزیان, محمد (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی به‌اشتراک‌گذاری خطاها در تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر رفتار نوآورانة کارشناسان فناوری اطلاعات می‌پردازد. امروزه، سازمان‌ها برای رشد و حتی بقا به نوآوری‌ نیاز دارند. سازمانی که نتواند به‌طور مداوم ...

 • سرمقاله: ساختاردهی یک مقاله علمی-پژوهشی برای انتشار موفق آن 

  طبائیان, سیدکمال؛ قاراخانی, مسعود (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  سرمقاله حاضر ترجمه ای است از اثر هانگی سان و جاناتان دی لینتون، که در سال 2014 در نشریه تکنویشن به چاپ رسیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی الگوی ساختاردهی مقالات علمی  پژوهشی پراستناد، ساختار 10 مقاله پراستناد ...