مرور مدیریت نوآوری بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 260

 • اثر سیاست‌های تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاه‌های تولید داروی ایران 

  سلطان زاده, جواد؛ الیاسی, مهدی؛ بامداد صوفی, جهانیار؛ کزازی, ابوالفضل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-08-23)
  فهم اثر سیاست‌های وضع شده در پاسخ به شکست‌های بازار و سیستم همواره مورد توجه محققان بوده است. آنها در مسیر مطالعات خود تلاش کرده‌اند با توسعه مفهوم افزودنی رفتاری، نگاه خروجی محور به ارزیابی سیاست را بسط داده تا بتوانند ...

 • اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور 

  شاه آبادی, ابوالفضل؛ مرادی, علی؛ مومیوند, قاسم (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  نوآوری حاصل فعالیت و تعامل شبکه ای از نهادهای عمومی و خصوصی یک کشور است که امکان خلق، جابجایی، جذب، تغییر، اشاعه و به کارگیری دانش سودآور را ایجاد می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمی به بحث نوآوری ورود نموده ...

 • ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر الگوی منطق 

  زمانی‏ مزده, مهدی؛ محمودی‏ میمند, محمد؛ کریمی‏ گوارشکی, محمدحسن؛ سرور, مجتبی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2013-05-22)
  عملکرد به چتری تشبیه می‌شود، که تمامی مفاهیم حائز اهمیت برای دستیابی به موفقیت و انجام فعالیت‌ها در سازمان را پوشش می‌دهد؛ بنابراین ارزیابی آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. با وجود ارائه الگوهای مختلف، هنوز جای خالی ...

 • ارائه الگویی برای شناسایی و مدیریت چالش‌های فناوری مالی در حوزه پرداخت در ایران 

  ملکی, محمدحسن؛ محلوجیان, هدیه؛ رامشه, منیژه؛ اویسی نیک, فاطمه (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-03-21)
  فناوری‌های مالی، صنعت مالی را به‌کلی دگرگون کرده‌اند. مزیت‌های فین‌تک‌ها برای صنعت مالی و مصرف‌کنندگان، بدون چالش نبوده است. با توجه به اینکه اغلب فین‌تک‌های ایرانی در حوزه پرداخت فعالیت می‌کنند، پژوهش کنونی به دنبال شناسایی ...

 • ارائه الگویی برای مدیریت پروژه‌های ‌توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران 

  عزیزی, مجتبی؛ مقدم, عادله (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2016-05-21)
  پروژه‌های توسعه فناوری بر خلاف بسیاری از پروژه‌های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف‌شده نیستند. در کنار عدم قطعیت‌هایی که هر پروژه می‌تواند داشته باشد، پروژه‌های توسعه فناوری با درجة بالایی از عدم قطعیت در بخش ...

 • ارائه مدل انتقال فناوری از بخش تحقیق و توسعه به صنعت در صنایع دفاعی 

  فروزنده, محمد؛ قنادیان, سید مهدی؛ هوشمند, محمدرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2015-05-22)
  انتقال فناوری، امکان دسترسی و کسب فناوری جهت کاربرد مؤثر آن برای توسعه اقتصادی و رشد فناورانه صنعت و بهبود کیفیت و کارآمدی را فراهم می نماید و زمانی در یک سازمان محقق می شود که برای آن مدلی یکپارچه و نظام مند و متناسب با ...

 • ارائه مدل توسعه‌ی توانمندی‌های فناورانه فضایی 

  کرامت, شاپور؛ منطقی, منوچهر؛ جعفرنژاد, احمد (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-11-22)
  دستیابی و بهره‌برداری از فضا به‌واسطه توانمندی‌های فناورانه فضایی به دست می‌آید. اجرای برنامه ده‌ساله اول فضایی، ابلاغ سند جامع توسعه هوافضا و دستاوردهای فضایی، مبین توانمندسازی کشور در این عرصه‌ راهبردی است. دستیابی به ...

 • ارائه مدل علّی نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا 

  اعتمادی فرد, علی؛ طبائیان, سید کمال؛ خمسه, عباس؛ پیله‌وری سلماسی, نازنین (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  در این تحقیق سعی شد مدلی برای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا ارائه گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه ...

 • ارائه مدل و روشی برای اندازه‌گیری قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا 

  کریمی فرد, مجید؛ هاشم زاده, غلامرضا؛ سبحانی, عبدالرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  طراحی و توسعه محصولات پیچیده هوافضایی نیازمند چندین شریک مختلف می‌باشد. شرکا جهت همکاری با یکدیگر نیازمند برخورداری از قابلیت‌های مختلفی می‌باشند تا شراکت با خطر مواجه نگردد. لذا شناخت ابعاد و اندازه‌گیری قابلیت طراحی و ...

 • ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و ارزش گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال) 

  شفیعا, محمدعلی؛ محمدی, مهدی؛ الداغی, امیر؛ حمیدی, عقیل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2013-11-22)
  امروزه با ظهور کسب و کارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، تقاضا برای قیمت‌گذاری فناوری افزایش یافته ...

 • ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران 

  منتظری, عباس؛ خنیفر, حسین؛ الیاسی, مهدی؛ محمدی, مهدی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2014-08-23)
  سیر تکاملی ادبیات مدیریت نوآوری و نظام‌های نوآوری بخشی، نشان‌دهندة تغییر پارادایم حاکم بر فضای نوآوری از نوآوری بسته به نوآوری باز است. فضای حاکم ...

 • ارائه مدلی برای تحلیل ریسک اتحادهای راهبردی و فناورانه 

  مختارزاده, نیما؛ کرامت, شاپور (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2015-11-22)
  اتحادهای فناورانه، راه حل هوشمندانه‌ای برای دستیابی به اهداف راهبردی یک بنگاه در دنیای در حال تغییر کنونی است. با وجود روند رو به افزایش این نوع همکاری‌ ...

 • ارائه مدلی به منظور ساختاردهی به قابلیتهای میانداری شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران 

  مسگری, محمدعلی؛ ذاکری, امیر؛ پیشوایی, میرسامان (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-05-22)
  فناوری خودروی برقی، یک تغییر الگوواره در تولید خودرو محسوب می‌شود و ظرفیت ایجاد تحول بزرگی در صنعت حمل و نقل را دارا می‌باشد و البته مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است. لذا راهی جز همکاری‌های شبکه‌ای برای توسعه این فناوری ...

 • ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور 

  دادور, سیدعباس؛ منطقی, منوچهر؛ باقری, ابوالفضل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2015-05-22)
  در کشور ما، هر کی از صنایع دفاعی با روش متفاوتی ارتباط میان خود و دانشگاه ها را برقرار و از توانمندی های آن ها، برای پیشبرد اهداف و مأموریت های خود استفاده می کنند. در برخی موارد این روش ها چندان اثربخش نیست. دلیل اصلی این ...

 • ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل 

  نریمانی, میثم؛ الیاسی, مهدی؛ عطارپور, محمدرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2019-08-23)
  تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران توسعه چه در کشورهای درحال‌توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به‌عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده ...

 • ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب 

  نوروزی, ناصر؛ الهی, شعبان؛ حسن زاده, علیرضا؛ حاجی حسینی, حجت الله (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2014-08-23)
  تحقق آرمان‌ها و هدف‌های بلند مدت مورد نظر سیاست‌گذاران، نیازمند استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب است. با مطالعة ...

 • ارائه چارچوبی برای تبیین شکست کسب‌وکارهای نوپای فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات 

  مختاری حسن آباد, ساجده؛ شوال پور, سعید؛ حسینی شکیب, مهرداد (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-12-22)
  کسب‌وکارهای نوپای فناوری اطلاعات از الزامات گذار به اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی کشور هستند. این شرکت‌ها به‌علت عدم‌قطعیت‌ها و خطرات مسیر توسعه، نرخ شکست بالایی دارند. فقدان سوابق مالی و عملیاتی، تصمیم‌گیری حامیان را مشکل ...

 • ارائه چارچوبی ترکیبی به منظور ارزیابی عملکرد توسعه‌ خدمت‌ جدید (مورد مطالعه: صنعت بهداشت و درمان) 

  حیدری دهویی, جلیل؛ محمدی, نوید (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2017-11-22)
  وجود چارچوبی به منظور سنجش عملکرد توسعه خدمت جدید علاوه

 • ارائه چارچوبی پابرجا برای لایه های کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن: مورد مطالعه همراه اول 

  کمالی سراج, بیتا؛ بامداد صوفی, جهانیار؛ الیاسی, مهدی؛ کزازی, ابولفضل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-06-22)
  برتری اپراتورهای تلفن همراه در زنجیره ارزش در خطر است و اکثر اپراتورهای تلفن همراه هنوز راه نوآورانه‌ای برای پاسخ دادن به این چالش پیدا نکرده‌اند. هدف این تحقیق شناسایی گام ها و مراحل مدل پابرجای کسب و کار شرکتهای اپراتوری ...

 • ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین 

  مرادی, حمید؛ خاتمی فیروزآبادی, محمد علی؛ فیضی, کامران (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  به علت محدود بودن روشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، انتخاب روش تامین مالی این نوع شرکتها جهت تامین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این تحقیق به ارائه یک مدل برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط ...