دوره 33, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • لیچینگ انتخابی روی از پسماند کیک گرم صافی کارخانه های تولید روی با سدیم هیدروکسید 

  آقازاده, والح؛ سمیعی بیرق, عبداله؛ سرداری, محمدهادی (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  یکی از پسماندهای با ارزش کارخانه های تولید روی کاتدی در ایران، کیک گرم صافی به دست آمده از مرحله حذف کبالت از واحد لیچینگ سنگ معدن روی می‌باشد. این کیک صافی دارای 25-15 درصد روی، 5/1-5/0 درصد ...

 • ارایه قانون اختلاط جدید برای پیش‌بینی کشش سطحی مخلوط ها 

  میرزایی, بهروز (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  در این مقاله، یک قانون اختلاط جدید برای پیش بینی کشش سطحی مخلوط‌های مایع ارایه شده است. معادله ارایه شده ترکیبی از معادله گیبس ـ ولمر با مدل ضریب فعالیتNRTL می‌باشد. مدل ارایه شده می‌تواند کشش سطحی ...

 • تأثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن) 

  یوسفی کبریا, داریوش؛ تقی زاده, مریم؛ درویشی, غلامرضا (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  در این پژوهش میزان آلودگی BOD5 ،COD  ، غلظت عنصرهای گوناگون معدنی با اندازه ‌گیری پارامترهای گوناگون شیمیایی از جمله کلرید، بی کربنات، pH ،EC  ،TDS  و میزان فلزهای سنگین (Cr ، Cd ، Pb ، Zn ، Fe ، Mn) در ...

 • مقایسه عملکرد سه نوع توزیع کننده چرخان گوناگون در بستر سیال حبابی 

  رحیمی, محمودرضا؛ کریمی, هجیر؛ ضرغامی دهاقانی, زهرا (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  در این پژوهش، با ساخت دستگاه بستر سیال حبابی، سه نوع توزیع‌ کننده چرخان با آرایش‌ سوراخ‌ها به شکل شش ضلعی، پره‌ای، حلزونی بررسی شده‌ اند. تحلیل داده‌های تجربی به دست آمده از عملکرد سه نوع توزیع‌ کننده نشان داد که سرعت ...

 • بررسی اثر میکروویو بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت 

  سلمانی نوری, امید؛ ایران نژاد, مهدی؛ مهدیلو, اکبر؛ علیزاده, سالار (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  در این پژوهش از انرژی میکروویو برای اصلاح ویژگ ی‌های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت و بهبود قابلیت شناورسازی آن استفاده شد. نتیجه‌ های آنالیز XPS نشان داد که پس از تابش میکروویو در اثر اکسایش Fe ...

 • بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید 

  ابراهیمی, رجبعلی؛ حسینی, سید جلال؛ لباسچی, صدف (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  در این پژوهش، در محیط دوتایی گلیسرین/آب و دمای بدن، ابرجاذب، از منومرهای آکریلی و عامل شبکه‌ سازبه دست آمد. از کاوشگر و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. نتیجه‌ های مربوط به اثر حلال، قدرت ...

 • محاسبه ی پارامترهای ساختاری و چگالی ابر الکترونی ترکیب TaB2با استفاده از روش شبه پتانسیل 

  مسعودی, مریم؛ صالحی, حمدالله (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  :در این پژوهش چگالی ابر الکترونی ترکیب TaB2درفاز هگزاگونال با گروه فضایی P6/mmm محاسبه شده و ویژگی‌ های ساختاری آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه‌ ها با استفاده ...

 • بررسی بارگذاری و رهایش کنترل شده یک داروی ضد آریتمی قلبی در یک چارچوب فلز ـ آلی 

  امیدی, مرضیه؛ شجاع الساداتی, سید عباس؛ مرسلی, علی (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  سامانه‌های دارورسانی نوین، فناوری دگرگون‌سازی در امر تشخیص و درمان بیماری‌ه امی‌باشند.دسته‌ی جدیدی از ترکیب‌های نانومتخلخل  بلوری به نام چارچوب‌های فلز ـآلی به دلیل ویژگی‌ه ای منحصربه‌فرد خود هم‌چون ...

 • تأثیر متغیرهای فرمول بندی بر عبورپوستی میکرو امولسیون دسموپرسین استات 

  سروش نیا, آرزو؛ گنجی, فریبا؛ تقی زاده, سید مجتبی (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  سامانه‌ های دارو رسانی تراپوستی در سال‌های اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب برای سامانه ‌های دارو رسانی خوراکی و تزریقی مورد توجه فراوان قرار گرفته ‌اند.هدف از این پژوهش تهیه سامانه تراپوستی میکروامولسیونی ...

 • بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده 

  بهرامی آده, نرمین؛ مهتدی حقیقی, میترا؛ محمد حسینی, ناهید؛ پاپن, آزاده؛ خرم جاه, فاطمه؛ خانی, هادی (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2014-08-23)
  استفاده از پودر گوگرد به دلیل قیمت پایین و دارا بودن ویژگی‌های خاصی از جمله خاصیت چسبانندگی و ضد خوردگی، به طور گسترده‌ا ی در صنایع ساختمانی توصیه شده است اما اصلاح گوگرد و بهبود ویژگی‌ های شیمیایی و مکانیکی ...