دوره 30, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • حذف گاز هیدروژن فلورید از مخلوط نیتروژن و هیدروژن فلورید توسط جذب با قرص های سدیم فلورید 

  توکلی, حسین؛ اصغری, منوچهر (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در این پژوهش از طریق عبور مخلوط گازهای HF و 2N از بستر پر شده حاوی قرص‌های NaF جذب HF توسط بستر مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان‌های ...

 • بررسی تبلور ترکیب های پارافینی در جریان نفت مدل در لوله سرد 

  مسعودی, شهرام؛ وفایی سفتی, محسن؛ جعفری, حمیدرضا (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  انتقال نفت واکس دار از نقاط سرد سبب کاهش حلالیت ترکیبات پارافینی در نفت و رسوب آنها بر دیواره لوله می‌شود. با بررسی ساختار رسوب، می‌ توان فرایند سخت شدن رسوب را بررسی نمود. بررسی ساختار رسوب در لوله نشان دادکه ...

 • تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن 

  رهبر شمس کار, کبری؛ بیابانی, طیبه؛ سعیدی, محبوبه؛ علایی, ابراهیم (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در فرایند پلیمریزاسیون استایرن، تری کلسیم فسفات، TCP، به عنوان پایدار کننده سوسپانسیون پلیمر مصرف می ‌شود. اندازه ذره ‌های TCP در قدرت پایدارکنندگی آن و همچنین توزیع اندازه ذره ‌ها ...

 • حذف فلز سرب از پساب صنایع باتری‌سازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن 

  علیزاده, رضا؛ عابدینی, سوده؛ نبی بیدهندی, غلامرضا؛ عموعابدینی, قاسم (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  فلز سرب از فلزات سنگین است که کاربردهای زیادی در صنایع گوناگون باتری‌ سازی،  رنگ ‌سازی، تولید تسلیحات نظامی و ... دارد. به ‌دلیل سمی بودن این فلز، تخلیه پساب‌های صنعتی حاوی آن خطرات جبران ‌ناپذیری برای  محیط زیست و ...

 • بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار 

  موسوی صفوی, سید محمود؛ منطقیان, مهرداد؛ وفایی سفتی, محسن (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  از آنجا که پایداری هیدرات گاز متان برای ذخیره‌سازی و انتقال گاز طبیعی بسیار مهم می ‌باشد، اثر دما و مقدار مول اولیه گاز در هیدرات بر روی سرعت تجزیه هیدرات متان مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا هیدرات متان در شرایط ...

 • دمتیلاسیون متوکسی متا ـ ترفنیل ها 

  احمدیان آروق, مهین (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در این پژوهش, متوکسی متا- ترفنیل‌ها با استفاده از محلول بوران تری برمید در دی‌کلرومتان و دردما°C10- دمتیله شدند. متوکسی متا- ترفنیل‌‌های مورد استفاده شده ازواکنش متوکسی آریل ـ ...

 • جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز 

  مایلی, نادر؛ طلایی پور, محمد (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در این پژوهش تأثیر جوهرزدایی آنزیمی (جوهرزدایی زیستی) بر روی ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذ ساخته شده از خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه باطله مورد بررسی گرفت. به این منظور پس از تهیه نمونه ‌ها، عملیات ...

 • اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو 

  غیاث الدین, علی؛ شجاع الساداتی, سید عباس؛ واشقانی فراهانی, ابراهیم (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در این پژوهش استخراج کیتین از پوسته میگو طی فرایندهای املاح ‌زدایی و پروتئین ‌زدایی از نظر زمان اقامت، غلظت مواد فراوری کننده یعنی هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید و دمای واکنش، بهینه‌ سازی شد. در برخی  از روش‌های موجود ...

 • شبیه سازی CFD انتقال نیوماتیک ذرات پرپلیمر و محاسبه سرعت ته نشینی آنها 

  حسنوند, امین؛ هاشم آبادی, سید حسن (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در این پژوهش سرعت ته نشینی ذرات پرپلیمر هنگام انتقال نیوماتیک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به‌ دست آمده است. شبیه ‌سازی با استفاده از دیدگاه اولرین ـ لاگرانژین انجام شده است. برای حل ...

 • شبیه‌سازی ناپایای بستر شارانیده حبابی حاوی ذره های نوع B با استفاده از CFD در سرعت‌های بالای گاز 

  حسینی, سید حسین؛ زیودار, مرتضی؛ رحیمی, رهبر (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  بستر شارانیده گازـ جامد حبابی با استفاده از مدل دو سیالی و تئوری سینتیکی جریان دانه‌ای برای مطالعه ماندگی ذرات جامد در جهت محوری و شعاعی در سه مقطع (h/H) 25/0، 58 /0 و ...

 • کنترل و بهینه‌سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز 

  فروغ نیا, امیر؛ پییشوایی, سید محمود رضا؛ امین شهیدی, بابک (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  این مقاله روشی برای کنترل و بهینه‌سازی یک سامانه تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز ارایه می‌دهد. فرایند فرازآوری طبیعی با گاز شامل تولید هم زمان از یک مخزن نفتی و یک مخزن گازی است. در این فرایند، گاز فرازآور از ناحیه ...

 • بررسی تأثیر به کارگیری افزاینده های انتقال حرارت برضریب انتقال حرارت در جریان دوفازی آب ـ هوا در الگوی حبابی 

  پهلوانزاده, حسن؛ روشن ضمیر, حسن؛ مظفری, سید حسین (جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران, 2011-05-22)
  در سال‌های اخیر فناوری ازدیاد انتقال حرارت به ‌طور گسترده ای در مبدل های حرارتی برای استفاده در فرایندهای گوناگون صنعتی به‌کار گرفته می ‌شود. با استفاده از این فناوری نیاز به افزایش تعداد مبدل های حرارتی در یک مجموعه ...