نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:04:48Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:04:48Z
dc.date.available1399-07-08T19:04:48Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:04:48Z
dc.date.issued2016-05-21en_US
dc.date.issued1395-03-01fa_IR
dc.date.submitted2017-09-04en_US
dc.date.submitted1396-06-13fa_IR
dc.identifier.citationحسینی, زهرا. (1395). احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان. فصلنامه پازند, 12(44), 53-65.fa_IR
dc.identifier.issn1735-2290
dc.identifier.issn2717-073X
dc.identifier.urihttp://www.pazand.ir/article_49879.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/58610
dc.description.abstract<em>مادیان هزار دادستان</em> یکی از معتبرترین متون حقوقی دوره ساسانیان است. احکام گسستن همسری در <em>مادیان</em> بیشتر به نحوه انجام طلاق و روند قانونی شدن آن، تفکیک اموال و به هم خوردن شراکت اقتصادی زن و شوهر مرتبط است، به جز در دو مورد، علت خاصی برای طلاق بیان نمی‌شود. هدف از پژوهش حاضر این مسئله است که آیا قانونگذاران مادیان به حقوق زن در طلاق توجه داشتند و اگر حقوق پس از طلاق زن تأمین می­شود، برخورد مردان با این امر چگونه بوده است. در بررسی انجام شده، مشخص شد که قانونگذاران نهایت درایت و خردجمعی را در احکام صادره در دادرسی‌ها به کار می‌گیرند که زن پس از طلاق در امنیت باشد؛ امّا برخی احکام نشان می‌دهد که گاهی مردان با ترفندهای رندانه، به طرق مختلف مانند درخواست عدم تمکین و بخشش (=هبه) درآمد زن، از شکاف‌های قانونی استفاده می­کنند تا شانس خود را در تصاحب اموال زنان امتحان کنند. تأکید بر رضایت کامل زن در طلاق و توجه به شخصیّت حقوقی زن در مالکیت اموال خود به جهت تأمین امنیّت اجتماعی و روانی او پس از طلاق، دستاورد تلاش جامعه­ شناختی فقها در اداره جامعه مدنی دوره ساسانیان است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفاطمه نعیمی حشکوائیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه پازندfa_IR
dc.relation.ispartofPazanden_US
dc.subjectمتون فارسی میانهfa_IR
dc.subjectمادیان هزار دادستانfa_IR
dc.subjectدوره ساسانیانfa_IR
dc.subjectحقوق زنfa_IR
dc.subjectطلاق (= هِشتن)fa_IR
dc.titleاحکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue44
dc.citation.spage53
dc.citation.epage65


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد