دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی توان فناوری‌های سنجش از دور و GPS در تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب شادگان 

  ضیائیان فیروزآبادی, پرویز؛ ساروئی, سعید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-01-01)
  در این مقاله ارزیابی توان فناوری‌های سنجش از دور و GPS برای تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب بین‌المللی شادگان در زمانی که خشک‌سالی، تالاب را در معرض خطر نابودی قرار داده بود ارائه می‌گردد. در این تحقیق داده‌های چندزمانی1 سال ...

 • روش‌های بررسی تغییرات بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده جلگه ساحلی 

  یمانی, مجتبی؛ حسینزاده, محمدمهدی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-01-01)
  پیش‌بینی تغییرات و جابجایی‌های کلی و حتی جزئی الگوی رودخانه، از عمده‌ترین مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه‌ای به شمار می‌رود. به همین‌علت، تحقیقات متعددی توسط محققین، خصوصاً ژئومورفولوژیست‌ها در خصوص موضوع فوق صورت گرفته ...

 • بررسی پدیده یخبندان و اثرات آن در باغداری شهرستان مرند 

  خالدی, شهریار (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-01-01)
  یخبندان‌های بهاری در این مقاله به صورت کاربردی و روش‌های مختلف از جمله آماری و سینوپتیکی، مورد مطالعه قرارگرفته است . نقش کم‌فشارها در فصول انتقالی و پرفشارهای حرارتی سیبری و آسیایی در شکل‌یابی جریان‌های سرد ایران قابل‌ملاحظه ...

 • تهیه و تحلیل منحنی‌های شدت، مدت، مساحت بارش در حوضه رودخانه هراز 

  حجازیزاده, زهرا؛ رورده, همتالله (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-01-01)
  موضوع موردتحقیق، بررسی و محاسبه منحنی‌های D.A.D حوضه رودخانه هراز می‌باشد. برای به دست‌آوردن منحنی‌های نهایی D.A.D بارندگی 30 ساله ( 78 ـ 1347 ) حوضه هراز موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت. 50 مورد از توفان‌های مهم حوضه از بزرگ ...