دوره 9, شماره 7

 

ارسال های اخیر

 • چشم انداز جامعه عشایری ایران در افق 20 ساله آتی 

  صیدائی, سیداسکندر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  جامعه عشایری ایران، جامعه ای است در حال گذار از یک شیوه معیشتی سنتی به سایر شیوه های معیشتی، در 20 ساله اخیر در برنامه کوتاه مدت و میان مدت کشور، توجه به این جامعه شده است. اما ضرورت داشتن یک برنامه بلندمدت برای این جامعه ...

 • بررسی مفهومی و مصداقی حفره های دولت 

  پیشگاهی فرد, زهرا؛ رضائی, ناصر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  حفره های دولت به عنوان پدیده هایی که بصورت سازمان یافته و در سطحی گسترده موجودیت و حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند معرفی شده اند. به همین دلیل شناسایی حفره‌های دولت به عنوان عوامل به چالش کشاننده حاکمیت ...

 • تحولات ساختاری-کارکردی پس از تبدیل نقاط روستایی به شهر (مورد: شهر کانی سور- شهرستان بانه) 

  رحمانی فضلی, عبدالرضا؛ پریشان, مجید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  سکونت گاه های انسانی بعنوان یک فضای جغرافیایی، همواره تحت تأثیر ساخت ها و روابط مختلف دچار تغییراتی در ساختار و عملکرد خود شده اند. بررسی، شناخت، و تفسیر نحوۀ تحولات ساختاری-کارکردی آن ها، مخصوصاً تحولات پس از نقش پذیری ...

 • پهنه بندی خطر بهمن در جاده هراز براساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی 

  قنواتی, عزت اله؛ کریمی, جبار (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  سقوط بهمن یکی ازپدیده های مناطق برف گیر است که اگربه صورت علمی با آن برخورد نشود ممکن است خطرات فراوان و مشکلات جبران ناپذیری در مسیرهای ارتباطی مناطق کوهستانی، تفرج گاه ها و معادن گاهی بروز بهمن مجدد به وجود آورد. بامدیریت ...

 • هیدرودینامیک آب های سطحی ونقش آن درپایداری راه هراز 

  یمانی, مجتبی؛ دانشمندی, اسماعیل (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  شبکه زهکشی نقش زیادی درتخریب وفرسایش ترانشه حفرشده در دامنه مسلط به جاده دارد. این تخریب عموماً خسارات عمده ای را به مسیر سواره رو وارد می آورد. این خسارات از دو دسته عوامل ناشی می شود: اول عوامل اقلیمی ناشی از بارندگی یا ...

 • تحلیل خشکسالی های اخیر منطقۀ ایرانشهر به روش SPI 

  نگارش, حسین؛ کریمی, محمد (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  خشکی و خشکسالی دو واقعیت انکارناپذیرشرایط اقلیمی منطقه موردمطالعه می باشند که هرگونه برنامه ریزی و آینده نگری بدون توجه به آنها منجر به شکست خواهد بود. پدیده خشکسالی منطقه ایرانشهر ماهیتی اقلیمی دارد و عمدتاً از ناهنجاری ...

 • بررسی تطبیقی برخی شاخص‌ها در سکونتگاه های غیررسمی اطراف کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب) 

  حاتمی نژاد, حسین؛ حسین اوغلی, جواد (دانشگاه خوارزمی تهران, 2009-05-01)
  در دهه‌های اخیر، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه با ماهیتی خودرو و خودجوش، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عدیده‌ای را به همراه داشته که در نهایت باعث بروز ناپایداری ...