دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل کمی شدت و تداوم خشکسالی‌های روزانه در ایستگاه شهرکرد 

  حجازیزاده, زهرا؛ فتاحی, ابراهیم (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  بیشتر شاخص‌های خشک‌سالی در تعیین زمان شروع، خاتمه و تنش تجمعی خشک‌سالی به اندازه کافی دقیق نیستند، به علاوه اثرات تخریبی روان آب و تبخیر و تعرق را که با زمان افزایش می‌یابد، تعیین نمی‌کنند، همچنین بیش‌تر آن‌ها در تعیین و ...

 • کشاورزی و گردشگری(رهیافتی برای کسب درآمد مازاد ) 

  جوان, جعفر؛ سقایی, مهدی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  در جهان معاصر رویکرد به گذارهای اقتصادی پیرامون قانون کالایی ارزش به قانون ساختاری ارزش، برای گردش‌گری در روندی از سرمایه‌داری سازمان‌نایافته این فرصت را مهیا نموده که در دستیابی به فضاهای درون متنی در شناسایی پتانسیل‌های ...

 • کاربرد GIS در بیلان منابع آب زیرزمینی دشت تالش 

  آلشیخ, علیاصغر؛ همراه, مجید؛ هلالی, حسین؛ فاتحی, علی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  بهره‌برداری از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی مستلزم شناخت رفتار و مقدار هر کدام از منابع است تا با استفاد بهینه از این منابع، حداقل خسارت به محیط زیست و مخازن این آب‌ها وارد گردد. در حال حاضر تعداد زیادی از دشت‌های ...

 • تجزِِیه و تحلیل روش‌های استفاده از ماهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق 

  مباشری, محمدرضا؛ خاوریان, حسن (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  تعیین میزان تبخیر و تعرق در پهنه‌های وسیع و با فاصله زمانی مناسب، ابزاری کارا در امر مدیریت بهینه منابع آب، مدیریت کشاورزی در تعیین کشت بهینه برای مناطق مختلف و مطالعات اقلیم است . برآورد میزان تبخیر و تعرق (Evapo-Transpiration ...

 • تحلیل تفاوت‌های مکانی در توسعه نواحی روستایی استان زنجان 

  رضوانی, محمدرضا (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  در فرایند برنامه‌ریزی و توسعه نواحی روستایی، سنجش و تحلیل تفاوت‌های مکانی در ابعاد مختلف توسعه روستایی اهمیت زیادی داشته و برنامه‌ریزان را در تهیه طرح‌های هماهنگ و یک‌پارچه توسعه یاری می‌رساند. در این مقاله بااستفاده ...

 • پهنه‌بندی حساسیت سیل‌خیزی حوضه آبریز گاوه‌رود با استفاده ازGIS 

  فرجزاده, منوچهر؛ نصرتی, عبدا... (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  از مهم‌ترین مسائلی که در مدیریت آبخیزداری حوضه‌های آبریز مطرح است محاسبه میزان شدت سیل‌خیزی زیر حوضه‌ها می‌باشد. این مطالعه در تعیین اولویت اقدامات آبخیزداری نقش اساسی دارد. به طور یقین شناسایی عوامل موثر در میزان شدت ...

 • طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی 

  وفایینژاد, علیرضا؛ شاد, روزبه؛ عبادی, حمید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  امروزه به کارگیری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزاری قوی برای کمک به برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه رونق بسیاری یافته است.GISهایی که امروزه فراگیر شده‌اند اغلب در محیط ایستا عمل می‌کنند، در حالی که اکثر پدیده‌های ...

 • برآورد سیل با استفاده ازآنا لیز GIUH ( مطالعه موردی حوضه امامه ) 

  محمودی, فرجالله؛ عیوضی, جمشید؛ یمانی, مجتبی؛ نصیری, علی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2004-06-01)
  هیدروگراف واحد یک روش معمول و بسیاررایج در پیش‌بینی دبی سیلاب‌ها از داده‌های اندازه‌گیری شده می باشد. در حوضه‌های فاقد داده‌های پایه امکان تهیه هیدروگراف واحد با استفاده از روش‌های تحلیل روان‌آب و - بارش وجود ندارد. استفاده ...