دوره 14, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی و توزیع مکانی الگوهای احتمال بارش روزانه ایران 

  نصرآبادی, اسماعیل؛ مسعودیان, ابوالفضل؛ عساکره, حسین (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  شناسایی ویژگی­های بارش روزانه در برنامه­ریزی منابع آب و الگوهای کشت اهمیت زیادی دارد، با برازاندن مدل­های احتمال بر بارش روزانه می توان به برخی ویژگی­های این داده­ها در قالبی خلاصه دست یافت. در این پژوهش، از داده­های بارش ...

 • مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد 

  اجزاء شکوهی, محمد؛ شاداب مهر, هومن (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  در سال های اخیر از تعداد دانش‌آموزانی که سفرهای خود به مدرسه را به روش پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری انجام می‌دهند، کاسته شده، در حالیکه استفاده از روش‌های فوق مزایای مهمی برای دانش‌آموزان و سلامت کل اجتماع دارد. ادامه این روند ...

 • ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هوا شناس نسبت به تغییراقلیم 

  صالحی, صادق؛ پازوکی, زهرا (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان شناخت دانشجویان از تغییر اقلیم و عوامل اجتماعی موثر بر آن است. چارچوب نظری این پیمایش، تئوری پارادایم نوین زیست محیطی می باشد. برای انجام این تحقیق، 816 نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی استان ...

 • بررسی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس از منظر تئوری سازه‌انگاری 

  کامران, حسن؛ کرمی, افشین (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی­های ممتاز در جهان است و از قرن ها پیش به طور پیوسته مورد توجه دولت­ها بوده، بنابراین همواره در معرض رقابت­ها و کشمکش­ها بوده است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری ...

 • ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان 

  پورمحمدی, محمدرضا؛ اسدی, احمد (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار می­آید و در کشورهای مختلف، دولتها اقدامات و برنامه­ریزی­های جامعی را در زمینه تامین مسکن اقشار مختلف بویژه طبقات کم درآمد انجام داده­اند. در کشور ما طی چند  سال اخیر، به منظور تامین ...

 • سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح کیفیت زندگی شهرستان مشگین شهر 

  حیدری ساربان, وکیل (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  اندیشمندان برنامه ریزی اعتقاد دارند، برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند. از طرفی بهبود کیفیت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به همراه داشته باشد. در این راستا، ...

 • تناسب فضای مکانی فضای سبز شهری درپارک های منطقه ای شهر بیرجند 

  یوسفی روبیات, الهام؛ قسامی, فاطمه؛ صالحی, اسماعیل؛ جهانی, فاطمه (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  با توسعه های جدید شهری امروزه هیچ گونه تعادلی از نظر سطح فضای سبز و مناطق باز موجود بین شبکه های شهری و الگوهای طبیعی سرزمین در ایران مشاهده نمی‌شود و شبکه های شهری در حال مسلط شدن بر شبکه های اکولوژیکی هستند. بر همین اساس ...

 • مدل سازی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد 

  کریمی, فرزاد؛ احمدوند, مصطفی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  مدل­سازی توسعه­­یافتگی، ابزاری کارآمد در ایجاد شناخت کافی از سرزمین و پراکنش توسعه آن است. از این رو، هدف پژوهش حاضر مدل­سازی سطوح توسعه­یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ...

 • ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دمای ماهانه شمال‌غرب ایران 

  سبحانی, بهروز؛ صلاحی, برومند؛ گل‌دوست, اکبر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  در این پژوهش ارتباط نوسانات شاخص فشار سطح دریا در اطلس شمالی، با میانگین، حداقل و حداکثر دماهای ماهانه شمال‌غرب ایران در دوره آماری از سال‌های 1987 تا سال 2005 مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده این پژوهش، استفاده ...

 • تبیین تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت 

  صفاری, امیر؛ رامشت, محمد حسین؛ حاتمی فرد, رامین (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  اساس تحلیل­های ژئومورفولوژی کارکردی بر مبنای دیدگاه سیستمی است. ژئومورفولوژی سیستمی به شناسایی فرم و فرایندهای ژئومورفیک و روابط بین آنها استوار است. کارایی این دیدگاه زمانی که روابط متقابل بین اجزاء و عناصر سیستم برقرار ...

 • برنامه ریزی گردشگری و گذران اوقات فراغت در شهر مشهد با تاکید بر شناسایی الگوهای گذران اوقات فراغت ساکنین مناطق شهری 

  امیر فخریان, مصطفی؛ معینی, علیرضا (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  ز جمله موضوعات مهم در برنامه‏ریزی گردشگری، شناسایی تفاوتهای موجود در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت ساکنین شهری است، این مطالعه، نگاهی جغرافیایی به موضوع اوقات فراغت در شهر مشهد دارد، به عبارتی در هر پهنه فضایی، چه الگویی از ...

 • بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر توسعه نواحی روستایی پیرامون 

  ریاحی, وحید؛ پاشازاده, اصغر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)
  صنعتی شدن مناطق روستایی بهترین راه حل برای توسعه نواحی روستایی در برخی از مناطق کشور است و اثرات مثبت و منفی بر محیط روستایی پیرامون خود دارد. در همین خصوص بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر روستاهای پیرامون در جنبه های ...

 • چکیده انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)

 • فهرست فارسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه خوارزمی تهران, 2014-09-01)