دوره 10, شماره 12

 

ارسال های اخیر

  • ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل 

    حسینی امینی, حسن؛ اسدی, صالح؛ برنافر, مهدی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2011-01-01)
    جنگ ها، خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می¬رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن ...