دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اقتصاد جمعیت 

  نظری, علی اصغر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2002-12-01)
  چکیده اقتصاد انسانی یا جمعیت، علمی است که در کشورهای جهان سوم به اهمیت آن کمتر توجه شده است. جهت بهره‌وری از این عامل می باید جمعیت را پالایش و از نظر ساختارهای گروهی و ترکیب جنسی آن ها متعادل ساخت. تعادل در بین گروه های ...

 • تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران 

  حافظنیا, محمدرضا؛ احمدی پور, زهرا؛ بدیعی, مرجان (دانشگاه خوارزمی تهران, 2002-12-01)
  چکیده قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می‌کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یاکشور محسوب می‌شود. درباره منشاء و عوامل قدرت ملی صاحب نظران الگوهای مختلفی را ...

 • پایش خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده1 مطالعه موردی استان چهارمحال بختیاری 

  حجازیزاده, زهرا؛ فتاحی, ابراهیم؛ قائمی, هوشنگ (دانشگاه خوارزمی تهران, 2002-12-01)
  چکیده خشک‌سالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت‌باری است که هر ساله خسارت‌های زیادی را باعث می‌شود. یکی از راه‌های تعدیل خشک‌سالی، ارزیابی و پایش خشک‌سالی بر اساس شاخص‌هایی است که بتوان بر اساس آن میزان ...

 • توان های محیط طبیعی ایران و بهره وری گردشگری 

  جوان, جعفر؛ سقایی, مهدی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2002-12-01)
  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت پویا، با ارزش‌ها و دیدگاه های خاص خود، اهمیت بــسیاری در اقتصاد یافته است. این صنعت ضرایب بالایی را در، درآمدزایی، اشتغال زایی و انباشت سرمایه‌ دارا می‌باشد که خود از کنش متقابل اجزای تشکیل ...