دوره 5, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • فرماندهـــان از بکــارگیری GISچه سودی مــی برند؟ 

  رضایی, بهرام (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به‌عنوان ابزاری مهم از فن‌آوری اطلاعات نقشی محوری را در عملیات‌های نظامی که اساساً ماهیت مکانی دارند، ایفا می‌کنند. فرماندهی، کنترل، ارتباطات و تعامل‌پذیری در عملیات‌های نظامی وابستگی شدیدی ...

 • خلاقیت و نوآوری در افــراد و سازمـــان‌ها 

  طاهری, مجید رضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  در این تحقیق ابتدا مفاهیم خلاقیت و نوآوری بیان شده و تفاوت‌های این دو مفهوم و مفهوم تغییر نیز بیان و از هم تفکیک گردیده‌اند. در قسمت‌های دیگر سعی شده تا فرآیند خلاقیت در یک سازمان و در افراد و همچنین فرایند نوآوری در ...

 • اهمیت ایــران در گفتمــانهای ژئوپلیتیکــی 

  ولی وند زمانی, حسین؛ شمس‌احمر, مهران (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  دانش ژئوپلیتیک تاکنون چهار گفتمان اساسی را پشت سر گذاشته است. کشور ایران در هر یک از گفتمان‌های ژئوپلیتیکی استعماری، جنگ سرد، نظم نوین جهانی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برخوردار است. نظریه‌پردازی‌هایی که در ...

 • معرفی سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی مناسب در نبرد ناهمگون 

  توکلی, ابوالفضل (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  درگیری ها در افغانستان، عراق و لبنان نشان دهنده نوع جدیدی از جنگ می‌باشد که توسط گروه یا کشوری که  از نظر فناوری و امکانات نظامی در سطح پایین‌تری نسبت به دشمن قرار دارد به کار می‌رود. در یک نبرد با دشمنی ...

 • سابقــةنیروهای احتیــاط و ذخیره در ایران (قوانین، سازماندهی، آموزش، نحوة احضار، استعداد و...) 

  حسینی, سید ناصر (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحلة ...

 • کاربرد عملیات روانی در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی 

  بهمنش, مرتضی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)
  عملیات روانی از عوامل مهم پشتیبانی از یگان‌ها در میدان جنگ است با کاربرد صحیح آن میل به جنگیدن در نیروهای خودی تقویت می‌شود و در عوض روحیه دشمن تضعیف می‌گردد. یگانی در جنگ موفق خواهد بود که بتواند عملیات روانی را بنحو مطلوب ...

 • ارزیـــابی و سنجـــش تهدیدات 

  دوست‌محمدی, محمدرضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2008-11-21)