دوره 3, شماره 6

 

ارسال های اخیر

 • دکترین بازدارندگی رژیم اشغالگر قدس 

  صفری نژاد, احمد (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  با ورود به قرن بیست و یکم ، دولت ، ملت ، یا نظامهای ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش امنیت ملی  در نظام بین المللی ، هنوز هم مهمترین بازیگران این عرصه هستند و رویدادهای مهم جهان را نظام های ملی رقم می زند ...

 • بررسـی عوامل انگیزشی در شهادت طلبی کارکنان لشـکر 23 تکاور نزاجا 

  صفی پوریان, نصرت (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  انگیزه های شهادت طلبی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه معاصر غربی که در تحلیل واقعیتها و حقایق مادی با مشکل مواجه است، قابل حصول و وصول نبوده و وجود فاصله ارزشی و فرهنگی ما بین عده ای از همین صاحبنظران علوم اجتماعی ...

 • تدوین استراتژی نظامی در عصر اطلاعات 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  تدوین یک استراتژی نظامی ، منطقی و واقع نگر از حساسترین طرح های راهبردی یک کشور به حساب می آید و مهمترین نقش آن ایجاد و برقراری رابطه موثر بین سه موضوع مشخص ماهیت ، اهداف و هدایت جنگ در تدوین رهیافت و راهکار ، قبل از وقوع ...

 • علل ناسازگاری بعضی از پرسنل پایور در محیط خدمت 

  فرشچی, ناصر؛ شهبازیان, مجتبی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  سازگاری پرسنل در محیط خدمتی برای نیروهای مسلح و خانواده های آنها از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و سبب می شود که آمار جرائم و تخلفات به حداقل برسد. کاهش جرائم و تخلفات در نیروهای مسلح فرصت بیشتری را برای آموزش و افزایش توان ...

 • جنگ شبکه محور 

  توکل, اکبر (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  امروزه مقوله جنگ شبکه محور برای عبور از محدودیت هایی که در جنگ های سکو محور و قدیمی وجود داشت مطرح گردیده است. امکان تعامل اطلاعاتی و عملیاتی بین واحدهای صف و ستاد در همه رده ها با بهره گیری از خصوصیات ذاتی شبکه به نحوی ...

 • دانستنی‌هایی دربارة ارتش آلمان (بوندس وهر) 

  فرشچی, ناصر (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  این مقاله ساختار ارتش آلمان (بوندس وهر) از نظر تاریخچه تشکیل و تعداد کارکنان نیروهای مسلح (کادر و وظیفه) زن و مرد و ماموریت و وظایف آنها و همچنین اصلاحات گسترده در ساختار آن را با توجه به وظایف جدید ناتو مورد بررسی قرار می دهد.

 • گونه شناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان 

  آقامحمدی, داوود (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  درجوع کنید و شناخت منزلت اجتماعی نظامیان هر کشور و اعمال مدیریت مناسب بوسیله رهبران غیرنظامی و نظامی، می تواند در کنترل و کاهش تهدیدات احتمالی بر علیه آن کشور نقش مؤثری ایفاء نماید. متقابلاً، در صورت کم توجهی به این  امر ...

 • سلسله فرآیند تحلیلی 

  مشرفی زنوزی, عباس (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  تصمیم گیری یکی از مهمترین مشخصه‌های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیم های فراوانی اتخاذ می کند. برخی از این تصمیم ها اهمیت چندانی نداشته و برخی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار هستند/ هر چه مسئولیت و اختیارات انسان ...

 • سیاست و مدیریت : دیدگاه توسعه گرا 

  پاک طینت, محمد اقبال (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2006-11-22)
  از آن جا که ساختارها همواره در تغییر و دگرگونی هستند، رهیافت توسعه گرا در مطالعه سیاست، توجهش معطوف به فراگرد رشد و صنعتی شدن و تاثیر آن بر شکل و ماهیت خط مشی های حکومتی است. در هر تغییر و دگرگونی در جامعه، خواه ناخواه ...