مرور علوم و فنون نظامی بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 513

 • ابعاد، مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش یگانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

  طباطبایی, سید رحمان؛ جعفری, پریوش؛ جمالی, اختر (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  هدف این پژوهش، تعیین ابعاد، مؤلفه‌­ها و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش یگانی در نیروی زمینی ارتش ج. ا ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی بوده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 13 نفر از خبرگان حوزه آموزش ...

 • اثربخشی آموزش تاب‌آوری خانوادگی برخودکارآمدی خانواده‌های نظامی 

  حاجی آقانژاد, یاسر؛ زارع نیستانک, محمد؛ طباطبائی, فاطمه سادات؛ داداشی, مهدی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2022-05-22)
  واژه تاب‌آوری خانواده به فرایندهای انطباقی و مقابله ای خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد. در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی مفهوم سازی می‌کند که ؛ نه تنها خانواده‌ها را اصلاح می‌کند، بلکه آنها را آماده می‌سازد ...

 • اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان نظامی 

  پناهی فر, سجاد؛ کاکاوند, یونس (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2021-11-22)
  نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک سازمان بوده که داشتن مؤلفه تعهد سازمانی می‌تواند آن سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. برای ارتقاء تعهد سازمانی در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده که در این میان به نقش ...

 • اختلال هوشمند در سامانه‌های موقعیت یاب جهانی (GPS) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2010-11-22)
  امروزه بسیاری از سامانه‌های نظامی و تجاری از سیستم‌های [1]GPS برای مکان‌یابی استفاده می‌کنند. یکی از تهدیدهایی که به سیستم‌های GPS آسیب وارد می‌کند، گمراه‌سازی[2] است. در گمراه‌سازی، سیگنالی شبیه سیگنال GPS تولید می‌شود ...

 • ارائه الگوی ارتباطات بین سازمانیِ پلیس راهور در ایمنی ترافیک 

  ملکی, ابوالحسن؛ حسینی, تیمور (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2018-11-22)
  امروزه ترافیک به معنی عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده، به بحران و معضلی تبدیل شده است که همه ابعاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا و بطور اخص در ایران حاکی از آن است ...

 • ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور 

  فرهادی, علی؛ لطفی جلال آبادی, مصطفی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  نیروهای مسلح به‌عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش­های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می­آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از ...

 • ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه‌های دورسنجی نظامی 

  سازدار, امیرمهدی؛ نجاتی جهرمی, منصور؛ راعی, جلال؛ احمدلو, افشین (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2013-08-23)
  ارسال و دریافت ایمن داده‌ها و حصول اطمینان از وجود فرستنده و گیرنده‌ی خاص از جمله موضوعاتی است که در ارتباطات دیجیتال و به خصوص در سامانه‌های دورسنجی، مورد توجه قرار گرفته است. روش‌های اعمال شده برای رمزنگاری و احراز اصالت ...

 • ارائه الگویی از سامانه‌های خبره مبتنی بر منطق فازی در نظام فرماندهی و کنترل پدافند هوایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2011-02-20)
  سامانه‌های خبره تصمیم‌گیری مبتنی بر قواعد فازی روشی برای پردازش وقایع غیر قطعی ارائه می‌کنند. این عمل دقیقاً همان شرایطی است که در صحنه نبردهای آینده با آن روبرو هستیم. در این راستا حوزه‌های فرماندهی  و کنترل نیز از این ...

 • ارائه راهبردهای مناسب پژوهش‌های غیرصنعتی آجا 

  دهقان, نبی اله (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2022-11-22)
  انجام پژوهش‌های غیرصنعتی برای اعتلای توان و پویایی نیروهای مسلح، نه یک تلاش جاری، که یک ضرورت مسلم و حرکتی تحول ساز است. بنابراین ارتش جمهوری اسلامی ایران که وظیفه‌ای خطیر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مرزهای کشور را ...

 • ارائه روش مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا 

  سنائی‌زاده, محمدصادق؛ طاهری, مجیدرضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2016-02-20)
  سازمان‌ها و جوامع برای توسعه و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بایستی روش‌های حرکت خود را در چارچوب برنامه‌های مدون اتخاذ نمایند و در غیر این صورت هرگز قادر نخواهند بود اهداف خود را عملی نمایند. برای اتخاذ تصمیمات در هر ...

 • ارائه مدل تأمین نیروی انسانی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نیروهای مسلح در دهه آینده 

  شاه محمدی, محمد؛ قدیمی, رامین (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  تأمین نیروی انسانی در نیروی‌های مسلح با توجه به شرایط خاص آن در هر کشوری همواره با چالش تأمین نیروی انسانی کارآمد روبرو است. با گسترش فنّاوری و چالش‌های جدید منطقه‌ای و جهانی بر اهمیت تأمین نیروی انسانی کارآمد افزوده می‌شود. ...

 • ارائه مدلی برای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 

  دهقانی زاده, میثم؛ هنری, حبیب؛ صفانیا, علی محمد؛ نیکبخش, رضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-08-23)
  ﻧﯿﺮوهای ﻧﻈﺎﻣﯽ علاوه بر ﺿﺮورت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ضرورت شرایط ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ جهت ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ...

 • ارائه چهارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران 

  فرزام نیا, نیما؛ عبدی, بهنام؛ رضائیان, علی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-08-23)
  در جهان امروز و به تبع آن درسازمان‌ها سرمایه‌ها، دارایی‌ها و منابع سازمان‌ها، در حال تبدیل و تغییر ماهیت به سمت سرمایه‌های سایبری می‌باشد، لذا دولت‌ها و سازمان‌ها به نقش و اهمیت روزافزون این سرمایه‌ها به خوبی واقف شده و ...

 • ارائه یک مدل ریاضی استکلبرگ جهت تخصیص سلاح به هدف با در نظر گرفتن حملات توأم هوایی و زمینی 

  شمامی, نادر؛ مهدی زاده, اسماعیل؛ یزدانی, مهدی؛ اعتباری, فرهاد (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2022-05-22)
  تخصیص بهینه تجهیزات جهت خنثی‌سازی اهداف که اغلب با عنوان مسئله‌ی تخصیص سلاح به هدف از آن یاد می‌شود به یکی از کانون‌های اصلی تفکر نظامی نوین تبدیل شده است. تخصیص سلاح با در نظر گرفتن اصل صرفه‌جویی در منابع، بدون کاستن از ...

 • ارایه الگویی برای تدوین و ارزشیابی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح 

  دادوند, حسین (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)

 • ارایه چارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش مطالعه‌ی موردی پهپادRQ-170 

  کشتکار, مهران؛ فرحناک, فرهاد (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2012-02-20)
  امروزه، شرایط و فضای رقابتی سازمان‌ها بیش از پیش پیچیده شده و مدیریت کارآمد دانش به لبه رقابت تبدیل شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این فضا، افزایش تصاعدی و غیر منتظره حجم اطلاعات و مهم‌تر از آن، سرعت و نرخ بالای غیرقابل ...

 • ارتباط طرح واره های ناسازگار اولیه با نشانگان بالینی اختلالات شخصیت مرزی و شخصیت ضد اجتماعی در سربازان: مدل یابی شبکه ای 

  محبوبی, معصومه؛ صالحی, مهدیه (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-12-22)
  هدف: پژوهش‌های انجام‌شده در محیط‌های نظامی نشان داده که در میان سربازان وظیفه مشکل‌زاترین اختلالات روانی مربوط به اختلال شخصیت ضداجتماعی و مرزی است؛ لذا با توجه به اهمیت و نقش طرح‌واره‌ها در اختلالات شخصیت هدف پژوهش حاضر ...

 • ارتش حرفه ای 

  نصیری, عزت اله (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2007-08-23)
  جنگ ذاتاً شامل بی‌نظمی و عوامل ناشناخته است. اغلب پیش می‌آید که تصمیم‌گیری‌هایی که برای هدایت نیروها، یگانهای نظامی و حتی طرح ریزی کلان عملیات صورت می‌گیرد، بر پایه دکترین مشخص نبوده و شانس نقش مهمی در آن دارد. با در نظر ...

 • ارتش حرفه ای 

  نصیری, عزت اله (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  اکثر کشورهای دنیا (78 کشور) از جمله اتریش ، بلغارستان ، مجارستان ، رژیم اشغالگر قدس ، عـراق ، ایـران ، اسـپانیا ، ایتالیـا ، چـین ، لهسـتان ، رومـانی ، اسـلواکی ، اسـلوونی ، ترکیـه ، سـویس ، سـوئد ، یوگسلاوی و .... دارای ...

 • ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی 

  جدیدی, غلامرضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2022-08-23)
  ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری یکی از موارد مهم در افزایش آمادگی رزمی آنان است؛ چراکه آنان همواره و به‌­طور مستمر در معرض محیط‌­های نامتعارف قرار دارند و ضروری است که از توان فیزیکی بالایی برخوردار باشند. ازاین‌رو، این ...