مرور فصلنامه سرامیک ایران بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 297

 • 89!$ 7*+ ,!-." /0 1!2!-3 456 )("&'% !"#$1&AB&9!C&C @($&?+ 7 <=1>(: 

  صلاحی, اسماعیل؛ مباشرپور, ایمان؛ عسجدی, فاطمه (انجمن سرامیک ایران, 2013-06-01)
  => L!"M,0 ) -,N#> %C>2DE .: 0 3JF 6 7# KH#2 . 6#! "I >3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=2DE .: 0 3JF 6 7# KH#2 . 6#! "I >3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .= A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=%,( . 68#! =YF W)> A! $13XM#! .= A! $13XM#! .=

 • Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 (BZN) سنتز نانوبلورک های از طریق حرارت دهی با امواج مایکروویو 

  اسدیان, کیوان؛ عبادزاده, تورج (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  ز دو روش حرار تدهی با امواج مایکروویو و حرار تدهی در کوره سنتز BZN در این تحقیق ترکیب 1000 oC نشان داد که سنتز این فاز با امواج مایکروویو در دمای XRD گردید. نتایج حاصل از تکمیل گردی ده اس ت. تشکیل این فاز با این روش به 26 ...

 • اثر pH محیط سنتز بر روی اندازه نانو بلورک ها و تغییر فاز زیرکونیا تهیه شده به روش سل-ژل 

  کرم زاده, لیلا؛ مباشرپور, ایمان؛ عبدی مقصودلو, محمد صادق؛ جباری, ابراهیم (انجمن سرامیک ایران, 2018-03-01)
  دمای ذوب بالا، ضریب انبساط حرارتی بالا، هدایت حرارتی پایین و مقاومت سایشی خوب، زیرکونیا را به عنوان یک گزینه مناسب برای کاربرد های صنعت سرامیک مطرح ساخته است. در این پژوهش تاثیر pH محیط سنتز بر روی نوع فاز و اندازه ذرات ...

 • اثر استفاده از دمای سرد در فرآیند سل- ژل بر سنتز نانو کامپوزیت CeO2-TiO2 

  کیانی فر, آرمان؛ رشیدی, علی محمد (انجمن سرامیک ایران, 2017-12-01)
  در این پژوهش تاثیر به‌کارگیری دمای سرد در فرآیند سل- ژل بر روی اندازه بلورک‌های حاصله در نانوکامپوزیت CeO2-TiO2  مورد بررسی قرار گرفت. فرمول بهینه برای تهیه سل شامل اسید استیک، سریم نیترات، الکل 2-پروپانول، تیتانیوم ...

 • اثر افزودن اکسید سریم بر ریزساختار و خواص نوری و الکتریکی لایه اکسید نیکل برای استفاده در شیشه‌های الکتروکرومیک 

  باغشاهی, سعید؛ صلاحی, اسمعیل؛ حمزه زاده توفیقی, کیوان (انجمن سرامیک ایران, 2023-03-01)
  لایه اکسید نیکل آلاییده شده با سریم با استفاده از سل حاصل از دو پیش ماده استات نیکل شش آبه و هگزا نیترات آمونیم سریم با فرمول عمومی Ni1-eCexO بر روی لام شیشه‌ای اعمال و در دماهای مختلف تا oC550 حرارت داده شد. مطالعات ساختاری ...

 • اثر افزودن روی بر ریزساختار و خواص آنتی باکتریال نانوذرات اکسید آهن تولیدشده به روش تخلیه الکتریکی در محیط مایع 

  شهبازی, فرشته؛ احمدی, رضا؛ نوغانی, محمد (انجمن سرامیک ایران, 2021-05-01)
  اخیرا به سبب ایجاد مقاومت سویه‌های باکتری در برابر آنتی باکتریال‌های آلی، نانوذرات اکسید فلزی به عنوان عوامل ضد باکتری مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی در عین سادگی سنتز و مقرون به صرفه بودن، ...

 • اثر افزودنی یون‌های Ag و Co بر خواص ساختاری و آنتی باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت 

  میرزایی, فاطمه؛ جوادپور, جعفر؛ رضایی, حمیدرضا (انجمن سرامیک ایران, 2021-09-01)
  به­منظور توسعه خواص آنتی­باکتریالی  در ترکیب هیدروکسی­آپاتیت از دوپ همزمان عناصر Ag-Co در این پژوهش استفاده شد. کامپوزیت Ca10-x Ag x/Co y(PO4)6 (OH)2 با مقادیر (1، 5/0، 0x, y=) با استفاده از روش هم­رسوبی که یک روش آسان و ...

 • اثر ترکیب اولیه ی پودری بر سنتز Ti3SiC2 به روش سینتر پلاسمای جرقه ای 

  پورابراهیم, علیرضا؛ بهاروندی, حمیدرضا؛ احسانی, ناصر (انجمن سرامیک ایران, 2017-03-01)
   کاربید تیتانیوم سیلیسیم (Ti3SiC2) با ساختار بلوری هگزاگونال لایه­ای به خانواده­ای از ترکیبات سه جزئی جدید به نام مکس­فاز تعلق داشته که به دلیل دارا بودن خواص مطلوب سرامیک­ها و فلزات، مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته ...

 • اثر ترکیب بر پارامترهای فلش زینتر سرامیک وریستور بر پایه ZBS 

  امینی, اکبر؛ رجبی, مرجان؛ زهرایی, سید محمد؛ نوروزیان, فاطمه (انجمن سرامیک ایران, 2022-03-01)
  فلش زینتر یکی از جدیدترین فرایندهای زینتر سرامیک­ها است که به‌دلیل سرعت بالای زینتر و کاهش قابل توجه انرژی، اخیراً بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. ویژگی مهم برای انجام موفقیت‌آمیز فلش، داشتن رفتار نیم‌رسانایی با ...

 • اثر تغییر ترکیب بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی شیشه- سرامیک فروالکتریکی در سیستم PbO-BaO-TiO2-B2O3-SiO2 

  گل زردی, سمیرا؛ مارقوسیان, واهاک؛ میرکاظمی, سید محمد؛ بیت الهی, علی (انجمن سرامیک ایران, 2008-08-01)
  در این تحقیق اثر افزایش BaO بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی شیشه – سرامیکهای فروالکتریکی (PT) PbTiO3 در سیستم   PbO-BaO-TiO2­-SiO2-B2O3 مورد بررسی قرار گرفته است. اکسید باریم با مقادیر 5 ، 10 و 15 درصد مولی به شیشه پایه ...

 • اثر دما بر روی سنتز نانوتیوب کربنی در نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا 

  پیله‌وری, شیما؛ فقیهی ثانی, محمدعلی؛ بیت اللهی, علی؛ اکبرنژاد, محمد مهدی (انجمن سرامیک ایران, 2011-01-01)
  هدف از این تحقیق سنتز نانوکامپوزیت CNT ZTA- بود. برای این منظور از نانوکامپوزیت ZTA  حاوی2% Fe2O3 ، تهیه شده به روش سنتز احتراقی، استفاده گردید. در این رابطه اثر دمای کلسیناسیون و کارمکانیکی بر پودر ZTA مورد بررسی قرارگرفت. ...

 • اثر دما و زمان بر خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت سنتز شده به روش هیدروترمال 

  رزمجویی, پرویز؛ میرکاظمی, سید محمد؛ جلالیان, محمد (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این پژوهش ابتدا فریت کبالت با روش هیدروترمال در دمای °C 190 و زمان‌های 5 ̷ 1، 3، 5 ̷ 4 و 6 ساعت و سپس در دماهای 110، 130، 150، 170 و 190 درجه سانتیگراد و زمان 3 ساعت سنتز گردید. نمونه‌ها توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ ...

 • اثر شکل و اندازه دانه بر خواص فیزیکی جرمهای کوبیدنی سیلیسی 

  رضایی, حمید رضا؛ نقی زاده, رحیم؛ سرپولکی, حسین؛ پوراسد, جلیل؛ شفیعی, مهدی؛ بنی جمالی, سارا (انجمن سرامیک ایران, 2006-01-01)
  دیرگدازهای بی‌شکل سیلیسی از جمله دیرگدازهای کوبیدنی می‌باشند که به دلیل نقطه ذوب بالا, اسیدی بودن, ارزان بودن, ضریب انبساط حرارتی مناسب , مقاومت به شوک حرارتی خوب در محدوده بالاتر از تبدیلات فازی دارای کاربرد اصلی در ...

 • اثر متاکائولن بعنوان ماده افزودنی در بتن های توانمند 

  سوری, علیرضا؛ گلستانی فرد, فرهاد؛ نقی زاده, رحیم؛ ویسه, سهراب (انجمن سرامیک ایران, 2014-09-01)
  مواد مکمل س یمانی یکی از اجزاء ضروری در طراحی مخلوط های بتن با استحکام و کارایی بالا می باشند. این ها می توانند مواد ط بیعی، پسماندها ی صنع تی یا محصولات فرع ی باشند که بر ای فراور ی آنها به انرژ ی کمتر ی نی از است . خاکستر ...

 • اثر نسبت CeO2 بر رفتار خوردگی پوشش نانو ساختار CeO2-TiO2 

  کیانی فر, آرمان؛ رشیدی, علی محمد (انجمن سرامیک ایران, 2018-09-01)
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر میزان غلظت سریم بر رفتار خوردگی نانو پوشش CeO2-TiO2 بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316L بود. نانو لایه‌های CeO2-TiO2 با نرخ‌های مولی متفاوت Ce/Ti و به روش پوشش‌دهی غوطه‌وری آماده شدند. ...

 • اثر کربنات ها و کلیمانیت زنجان در رشد کریستال های لعاب کریستالین بوردار 

  ارزانی, کاوه؛ نعمتی, زیارتعلی؛ گودرزی, محسن (انجمن سرامیک ایران, 2008-02-01)
  ایجاد کریستال های درشت در داخل لعاب کاشی و پرسلان   باعث اختلاف در انکسار نور گشته  و علاوه بر ایجاد ماتی در سطح ، عامل ایجاد رنگ نیزبه شمار می رود.  لذا  مطالعه نحوه تشکیل و رشد کریستال ها در لعاب، مطالعه رفتار نوری کریستال ...

 • اثرات جایگزینی اکسید پتاسیم با اکسید سدیم بر خواص فیزیکی چینی سخت 

  آراسته نوده, علی؛ ساقی, مجید؛ خواجه لکزای, محمد؛ خزاعی نژاد, محمد؛ تفریشی, صادق (انجمن سرامیک ایران, 2018-06-01)
  اکسید پتاسیم یکی از رئوس دیاگرام فازی سه تائی Al2O3-SiO2-K2O در تولید چینی سخت می باشد که اغلب از فلدسپار پتاسیک تامین می گردد. با توجه به اتمام معادن فلدسپار پتاسیک در کشور و لزوم واردات آن توجهات به سمت جایگزینی فلدسپار ...

 • ارائه مدل به منظورتخمین طول عمر مقره سرامیکی در آلودگی‌های مختلف براساس استقامت الکتریکی و حرارتی 

  تقوائی, منیره؛ نایب پاشایی, نسیم؛ صدیقی زاده, مصطفی (انجمن سرامیک ایران, 2021-05-01)
  مقره‌های سرامیکی از جمله مقره‌های به کار رفته در صنعت برق می‌باشند که کارایی و ویژگی‌های آنها در مقایسه با سایر مقره‌ها ازجمله مقره‌های پلیمری، محبوبیت این مقره‌ها را افزایش داده است. مهمترین نکته در رابطه با مقره‌های ...

 • ارزیابی خواص تکنولوژیکی خاک رس ایرانی و تاثیر جایگزینی آن در فرمولاسیون چینی بهداشتی 

  عبدی مقصودلو, محمدصادق؛ خواجوی, سکینه (انجمن سرامیک ایران, 2015-04-01)
  رس یک نوع خاک ریزدانه با پلاستیسیته و استحکام خام نسبتاً بالاست که به میزان زیادی در تولید بدنه های مختلف سرامیکی بویژه چ ینی بهداش تی بکار می رود. در سالهای اخیر معادن رسی جدیدی در منطقه لوشان گیلان کشف شده که از پتاسیل خوبی ...

 • ارزیابی پارامترهای مدل سد شاتکی دوگانه در وریستور اکسید قلع دوپ شده با کربنات کلسیم 

  مالکی شهرکی, محمد؛ نورایی, سیامک؛ حسن زاده, محمد رضا؛ دین محمد پور, طاهر (انجمن سرامیک ایران, 2014-09-01)
  در این تحقیق، به بررسی تاثیر کربنات کلسیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سیستم کاربردی وریستور بر پایه اکسید قلع پرداخته شد. افزودن کربنات کلسیم تا 25/0 درصد مولی، سبب رشد دانه تا 5/4 میکرومتر و افزودن بیشتر از آن سبب کاهش ...