نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرنجبر امیدی, بهارانfa_IR
dc.contributor.authorذاکرزاده, آزاذهfa_IR
dc.contributor.authorعرب, سپیدهfa_IR
dc.contributor.authorافشارتبار, شهریارfa_IR
dc.contributor.authorنوری, فهیمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-22T23:17:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-12T23:17:03Z
dc.date.available1399-08-22T23:17:03Zfa_IR
dc.date.available2020-11-12T23:17:03Z
dc.date.issued2015-12-01en_US
dc.date.issued1394-09-10fa_IR
dc.identifier.citationرنجبر امیدی, بهاران, ذاکرزاده, آزاذه, عرب, سپیده, افشارتبار, شهریار, نوری, فهیمه. (1394). رضایت از زیبایی لبخند و شاخص های مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (٩٣-١٣٩٢). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 19(5), 51-45.fa_IR
dc.identifier.issn1561-3666
dc.identifier.issn2423-5814
dc.identifier.urihttp://journal.qums.ac.ir/article-1-1900-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/551692
dc.description.abstract  زمینه: لبخند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جذابیت فرد است و در روحیه فرد و تأثیر وی بر اطرافیان نقش بسزایی دارد.   هدف: مطالعه به منظور ارزیابی رضایت از لبخند و شاخص­های مرتبط با آن در دانشجویان دندان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی در سال تحصیلی ٩٣-١٣٩٢ بر روی 80 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشکده دندان­پزشکی قزوین انجام شد. تصویر رقمی از قسمت لبخند افراد تهیه و زیبایی لبخند توسط سه نفر از اعضای هیأت علمی بخش‌های ترمیمی و ارتودنسی بر مبنای مقیاس مشابه بصری ارزیابی شد. همچنین میزان رضایت از لبخند توسط خود دانشجویان آزمایش‌شونده ارزیابی گردید. متغیرهای مربوط به شاخص‌های نسبت خط لبخند، نسبت باکال کوریدور و نسبت قرینگی توسط نرم‌افزار فتوشاپ CS5 اندازه‌گیری و داده­ها با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.   یافته‌ها: میانگین کلی زیبایی لبخند دانشجویان پسر و دختر براساس نظر متخصصین به ترتیب 5/10 ± 59 و 4/9 ± 71 از 100 امتیاز بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری داشت. میانگین کلی رضایت از لبخند دانشجویان پسر و دختر براساس خوداظهاری به ترتیب % 8/7 ± 7/73 و %9/17 ± 4/72 بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت. بین دانشجویان پسر و دختر از نظر نسبت خط لبخند تفاوت معنی‌داری وجود داشت، ولی در مورد نسبت باکال کوریدور و نسبت قرینگی بین دو جنس، تفاوت معنی‌دار نبود. همبستگی بین نسبت خط لبخند با زیبایی لبخند دانشجویان براساس نظر متخصصین معنی‌دار و مثبت بود. در بین شاخص­های مورفومتریک، تنها نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند پسرها ارتباط معنی‌دار داشت.   نتیجه­گیری: همبستگی بین نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند دانشجویان نشان‌دهنده قابلیت بالای این شاخص مورفومتریک در ارزیابی رضایت از لبخند است.fa_IR
dc.format.extent270
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی قزوینfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Qazvin University of Medical Sciencesen_US
dc.subjectلبخندfa_IR
dc.subjectزیبایی لبخندfa_IR
dc.subjectدندان پزشکی زیباییfa_IR
dc.subjectدندانپزشکیfa_IR
dc.titleرضایت از زیبایی لبخند و شاخص های مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (٩٣-١٣٩٢)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue5
dc.citation.spage51
dc.citation.epage45


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد