نمایش مختصر رکورد

Description de Hyalomma dromedarii (Koch 1844) Morphologie de la larve et de la nymphe

dc.contributor.authorDELPY, L.P.en_US
dc.date.accessioned1399-04-06T17:52:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-06-26T17:52:39Z
dc.date.available1399-04-06T17:52:39Zfa_IR
dc.date.available2020-06-26T17:52:39Z
dc.date.issued1939-01-01en_US
dc.date.issued1317-10-11fa_IR
dc.date.submitted2017-02-11en_US
dc.date.submitted1395-11-23fa_IR
dc.identifier.citationDELPY, L.P.. (1939). Description de Hyalomma dromedarii (Koch 1844) Morphologie de la larve et de la nymphe. Archives of Razi Institute, 1(1), 178-183. doi: 10.22092/ari.1939.108310en_US
dc.identifier.issn0365-3439
dc.identifier.issn2008-9872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108310
dc.identifier.urihttps://archrazi.areeo.ac.ir/article_108310.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/54381
dc.format.extent189
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherRazi Vaccine & Serum Research Instituteen_US
dc.relation.ispartofArchives of Razi Instituteen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108310
dc.titleDescription de Hyalomma dromedarii (Koch 1844) Morphologie de la larve et de la nympheen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlesen_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage178
dc.citation.epage183


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد