نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصیدمرادی, کاوهfa_IR
dc.contributor.authorشفیع آبادی, عبدالهfa_IR
dc.contributor.authorفرخی, نورعلیfa_IR
dc.contributor.authorسلیمی بجستانی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorغفوری, آرزوfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:53:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:53:24Z
dc.date.available1399-07-08T18:53:24Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:53:24Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-29en_US
dc.date.submitted1398-08-07fa_IR
dc.identifier.citationصیدمرادی, کاوه, شفیع آبادی, عبداله, فرخی, نورعلی, سلیمی بجستانی, حسین, غفوری, آرزو. (1398). بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی, 9(36), 89-114.fa_IR
dc.identifier.urihttp://www.socialpsychology.ir/article_105545.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/54368
dc.description.abstractچکیده<br /> مقدمه: به دلیل افزایش بلایای طبیعی و اثرات آن بر جامعه، تأکید بر نقش عوامل اجتماعی در مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولی هنوز پژوهش‌ها به روشنی به تبیین این عوامل نپرداخته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی فرآیند بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی در تاب‌آوری زلزله زدگان کرمانشاه انجام شد. <br /> روش: رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش از نوع داده بنیاد بود. بدین منظور 27 نفر از زلزله‌زدگان کرمانشاه به روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها پس از جمع‌آوری، ثبت و کدگذاری، در قالب مقوله‌های اصلی دسته‌بندی شدند و از طریق فنون کدگذاری کوربین و اشتراوس، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، تحلیل شدند. <br /> یافته‌ها: براساس نتایج به‌دست آمده، احساس مسئولیت به عنوان مقوله هسته‌ای انتخاب شد. شرایط علی عبارت بود از احترام و ارزش و حمایت عاطفی اقوام، خانواده و دوستان. شبکه‌های اجنماعی گسترده به عنوان شرایط زمینه‌ای و کمک‌های مردمی به عنوان شرایط واسطه‌ای انتخاب شد. راهبردهای مورد استفاده عبارت بود از الگوگیری، شوخ طبعی و اشتغال و سرگرمی. در نهایت، اتحاد و همبستگی، مشارکت و همکاری و نوع‌دوستی به عنوان پیامد این الگو معرفی شد. <br /> نتیجه‌‌گیری: با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم تاب‌آوری در برابر زلزله است و می‌توان آن را تقوبت کرد، پیشنهاد می‌شود مؤسسات و نهادهای مرتبط با بحران و تاب‌آوری به الگوی مطرح شده توجه ویژه داشته باشند.fa_IR
dc.format.extent732
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن روانشناسی اجتماعی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های روانشناسی اجتماعیfa_IR
dc.relation.ispartofSocial Psychology Researchen_US
dc.subjectتاب آوریfa_IR
dc.subjectداده بنیادfa_IR
dc.subjectزلزله زدگانfa_IR
dc.subjectسرمایه اجتماعیfa_IR
dc.subjectکرمانشاهfa_IR
dc.titleبازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مشاور، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مشاور، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه آموزش بزرگسالان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue36
dc.citation.spage89
dc.citation.epage114
nlai.contributor.orcid0000-0002-4384-2246
nlai.contributor.orcid0000-0002-4254-3084


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد