نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکلانتری, مهردادfa_IR
dc.contributor.authorنشلط دوست, حمیدطاهرfa_IR
dc.contributor.authorعریضی, حمیدرضاfa_IR
dc.contributor.authorباپیری, امیدعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:53:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:53:20Z
dc.date.available1399-07-08T18:53:20Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:53:20Z
dc.date.issued2019-05-22en_US
dc.date.issued1398-03-01fa_IR
dc.date.submitted2018-11-19en_US
dc.date.submitted1397-08-28fa_IR
dc.identifier.citationکلانتری, مهرداد, نشلط دوست, حمیدطاهر, عریضی, حمیدرضا, باپیری, امیدعلی. (1398). مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر. پژوهش های روانشناسی اجتماعی, 9(33), 77-94.fa_IR
dc.identifier.urihttp://www.socialpsychology.ir/article_91538.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/54346
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه دینداری (گلاک و استارک،1965) شیوه های فرزندپروری( بامریند، 1973) سبک های هویت (برزونسکی،1989) و معنا در زندگی ( استگر و همکاران،2006)بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیرهای دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت بر متغیر معنا در زندگی، معنادار است. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر دینداری بر متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیر سبک های هویت میانجی باشد، معنادار می باشد. در نتیجه معنا در زندگی به واسطه دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت پیش بینی می شودfa_IR
dc.format.extent668
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن روانشناسی اجتماعی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های روانشناسی اجتماعیfa_IR
dc.relation.ispartofSocial Psychology Researchen_US
dc.subjectمعنا در زندگیfa_IR
dc.subjectدینداریfa_IR
dc.subjectشیوه فرزندپروریfa_IR
dc.subjectسبک های هویتfa_IR
dc.subjectنوجوانان دخترfa_IR
dc.titleمدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دخترfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه فرهنگیانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue33
dc.citation.spage77
dc.citation.epage94


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد