دوره 5, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • مدل یابی ساختاری تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی 

  قربانی زاده, وجه الله؛ علیزاده, حسین؛ خانی پردنجانی, سجاد؛ محمدی مهمویی, علی (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  pspan dir=RTLپژوهش حاضر، با هدف تعیین/span تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی ...

 • عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات رسانی الکترونیکی در ورزش از دیدگاه هواداران باشگاه استقلال 

  ملکی, رضا؛ صلاحی, عظیم؛ محمد نیا, احسان؛ کیماسی, کوروش (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  pspan dir=RTLهدف این تحقیق بررسی ارتباط تئوریکی بین متغیرهای مهم عملکرد ورزشی آنلاین و تأثیر آنها بر کیفیت ارائه خدمات از طریق اینترنت است. جامعه آماری این تحقیق تمامی هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بوده اند که به ...

 • تحلیل عوامل موثر بر کاربری مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه ( با تأکید بر استفاده از دستگاه های بدنسازی پارکها) 

  محرم زاده, مهرداد؛ محمدی, میترا؛ صیادی, محمد امین؛ وحدانی, محسن (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  pورزش، تحرک و فعالیت بدنی؛ عاملی مهم در تامین سلامت جسمانی روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت و راهی برای کاهش استرس و عوامل خطرزای تندرستی عمومی است. هدف از این ...

 • بازنشستگی ورزشی 

  هاشمی افوسی, محمود؛ همتی نژاد, مهر علی؛ بنار, نوشین؛ مومنی پیری, سجاد؛ نوروزی, سعید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  pspan dir=RTLهدف از پژوهش حاضر بررسی فرآیند بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران بازنشسته بود. این پژوهش از نوع توصیفی بود که 42 مدیر ورزشی و 70 ورزشکار بازنشسته از استان گیلان در آن شرکت کردند. ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی 

  حمیدی, مهرزاد؛ تسلیمی, زهرا؛ اندام, رضا (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  p dir=RTLدر این مقاله تلاش شده‌است، ابتدا عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان ورزش همگانی کشور شناسایی و سپس عوامل شناسایی شده اولویت‌بندی گردد. روش پژوهش توصیفیndash; همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مسئولین فدراسیون، ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران 

  قاسم زاده میرکلایی, ابراهیم؛ رضوی, سید محمد حسین؛ امیر نژاد, سعید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران ، مربیان و ورزشکاران می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران ...

 • رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور 

  ارباب, بهناز؛ واعظ موسوی, سید محمد کاظم؛ بادامی, رخساره (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور بود. روش شناسی: این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن 30 نفر از بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور در رده ...

 • انسداد ناشی از فشار در اجرای سرو تنیس: توضیح مبتنی بر نیازهای توجه 

  یزدان پرست, فرهنگ؛ صالحی, حمید (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  در پژوهش حاضر، نویسندگان برای پدیده انسداد ناشی از فشار که در مهارت‌های ورزشی اتفاق می‌افتد یک توضیح مبتنی بر نیازهای توجه ارائه کرده‌اند. به این منظور با استفاده از روش تکلیف دوگانه نیازهای توجه اجرای سرو تنیس در دو موقعیت ...

 • تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر الگوی هماهنگی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال 

  عبدلی, بهروز؛ فارسی, علیرضا؛ ریاحی فارسانی, جواد (دانشگاه خوارزمی تهران, 2016-01-01)
  خودگفتاری نوعی گفتگوی درونی فرد با خود است که به وسیله‌ی آن شخص دریافت‌ها و احساسات درونی خود را تعبیر و تفسیر می‌کند، ارزیابی خود را تنظیم کرده و تغییر می‌دهد و برای خود دستورالعمل‌هایی تعیین می نماید. هدف از پژوهش حاضر ...