دوره 6, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • ارتباط اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رویدادی 

  اندام, رضا؛ منتظری, امیر؛ کریمی, زهرا (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  اخلاق کار و رضایت شغلی، بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری ...

 • پیش‌بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در منتخبی از سازمان‌های ورزشی 

  مختاری دینانی, مریم؛ نظریان مادوانی, عباس (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  امروزه فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پیاده­سازی نظام مدیریت دانش دارد. ازاین­رو، هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مدیران فدراسیون­های ورزشی، ...

 • تأثیر جهت‌گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور 

  ابیاری, میثم؛ نژاد سجادی, سید احمد؛ شریفیان, اسماعیل (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر جهت­گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تیم­های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به­صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری آن را بازیکنان 11 تیم (200 نفر) از ...

 • تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام‌ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ تاپ اسپین تنیس روی میز 

  طاهری, حمید رضا؛ قاسمیان مقدم, محمد رضا؛ فاضلی, داود (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  هدف این تحقیق تعیین تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام­ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ تاپ اسپین تنیس روی میز بود. مشارکت­کنندگان در این تحقیق 16 نفر (میانگین سنی 16 سال) بودند که به دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم ...

 • ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت بدنی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان پسر: رویکرد دوگانۀ اشتیاق 

  اقدسی, محمد تقی؛ محمد زاده, حسن؛ قوامی, اکبر (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت ورزشی و رضایت از زندگی دانش­آموزان پسر بود. 383 دانش­آموز پسر با روش نمونه­گیری خوشه­ای از میان مدرسه­های مختلف تبریز انتخاب شدند و پرسش­نامه­های شور و اشتیاق والرند ...

 • تاثیر بینایی و مقدار تمرین بر دقت و کینماتیک پرتاب دارت: مطالعه فرضیه اختصاصی تمرین 

  عبدلی, بهروز؛ احمدی, نصور؛ قزی, اعظم (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  طبق فرضیۀ اختصاصی تمرین، دردسترسبودن بینایی- بهخصوص هنگام اجرای تکالیفی که بینایی نقش مهمی در بهبود دقت اجرای آنها دارد به تخریب اجرا در آزمون انتقال بدون بینایی- منجر میشود. شاید تفاوت یا تغییر در الگوی کینماتیکی را بتوان ...

 • راهبرد توسعۀ ورزش‌های ماجراجویانه در شهر سنندج با استفاده از تحلیل SWOT 

  مجیدی, چالاک؛ محرم زاده, مهرداد (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  در سال‌های اخیر، با گسترش فن‌آوری و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف، ورزش‌های ماجراجویانه به‌منزلۀ حوزه‌ای جدید از فعالیت‌های ورزشی با سرعت زیادی در حال رشد است و در جوامع مختلف علاقه‌مندان خود را جذب کرده است. اهمیت اوقات ...

 • تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران 

  رمضانی نژاد, رحیم؛ همتی نژاد, مهر علی؛ رمضانیان, محمد رحیم؛ قلی زاده, محمد حسن؛ حسینی کشتان, میثاق (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه­های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده­های پژوهش از بایگانی ...

 • تحلیل عاملی فهرست دلایل تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی 

  صالحی, حمید؛ زندی مشهدی, نسرین؛ ذوالاکتاف, وحید؛ میناسیان, وازگن (دانشگاه خوارزمی تهران, 2017-03-01)
  هدف این تحقیق ارزیابی تحلیل عاملی و هم­سانی درونی نسخۀ فارسی فهرست دلایل ورزشکاران (P-ARDI) برای بازنشستگی است. فرناندز و همکاران (2006) این ابزار را براساس چارچوب عوامل وادارکننده و ضد آن، و عوامل ترغیب‌کننده و ضد آن ...