مرور دوره 7, شماره 7 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 17 از 17

 • سه جزء وجود آدمی: تن و جان و خرد 

  فتحی, حسن (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  در تاریخ فلسفه، ترکیب انسان از تن و جان به روشنی در تعالیم فیثاغوریان آمده است. سپس در فلسفۀ افلاطون، علاوه بر این ترکیب ثُنایی، با مسئلۀ ترکیب ثلاثی نفس (از عقل و همت و شهوت) نیز مواجه می‌شویم. در کتاب نفس ارسطو، انسان ...

 • بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقی 

  شجری, رضا؛ عربشاهی کاشی, الهام (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  مبحث معرفت نفس پس از معرفت الهی، یکی از پردامنه‌ترین مباحث کلامی‌ـ فلسفی و عرفانی است که نه تنها در قرآن کریم، بلکه در آثار فیلسوفان، عارفان و عالمان نحله‌های دینی انعکاس داشته است. نفس از دیدگاه صوفیان بیشتر به نفس امّاره ...

 • مبانی قرآنی، برهانی و عرفانی کمال انسان از دیدگاه بابا افضل 

  عرب, حسین (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  در طول تاریخ اندیشه بشری، همواره یکی از موضوعات محوری، خود انسان و کشف هویت و ماهیت او بوده است. پیوسته انسان درباره خود اندیشیده و حقایقی را در مورد موجودیت خود به دست آورده است. در حوزه تفکر فلسفی تا آنجا که تاریخ این ...

 • بررسی ردیف، قافیه و اوزان دیوان بابا افضل کاشانی 

  پیشگر, احد (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوی که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن و سپس میزان کاربرد آن در ادوار بعدی و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول هر یک از اوزان عروضی را به دقت تمام تعیین کرد، امروزه ...

 • قرآن در اندیشه‌های بابا افضل‌الدین مرقی کاشانی 

  قاسم‌پور, دکتر محسن (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) در تکوین و تطور باورهای متفکران مسلمان اعم از متکلمان، فیلسوفان و عارفان، ادیبان و شاعران تأثیرگذار بوده است. بسیاری از متکلمان و این قبیل فیلسوفان، به گونه-های متفاوت از آیات و روایات ...

 • نسخه‌ای نویافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزد 

  ابوئی مهریزی, محمدرضا؛ ذوالفقاری, وحید (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  تا کنون چهار نسخۀ کهن از رسائل بابا افضل کاشانی از سدۀ هفتم هجری می‌شناختیم. اینک نسخۀ دیگری از سدۀ مزبور مورّخ سنۀ 676 هجری به دست آمده که متعلق به مجموعۀ شخصی وحید ذوالفقاری در شهر یزد است. این نسخه مشتمل بر ترجمۀ ینبوع ...

 • صدرا و بابا افضل کاشانی 

  یثربی, دکتر سید یحیی (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  تأثیر و تأثر در میان در میان اندیشمندان، امری طبیعی و مستحسن است. هر متفکری بی‌گمان ساختار و محتوای اندیشه خود را تا حدود زیادی مرهون اندیشمندان پیش از خود است و بدین منوال با میراث خود در بافت اندیشه آیندگان دارای تأثیر. ...

 • ایمان فیلسوفان 

  حکیمی, محمدرضا (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  در نوشتۀ حاضر، نویسنده به صورت عمده دو مدعا را دنبال میکند و تلاش دارد که برای هر کدام شواهدی از تاریخ و مستندات منقول بیاورد . نخست اینکه ترجمه و رواج فلسفههای مختلف در جهان اسلام و در سدههای آغازین تاریخ اسلام، ریشه در ...

 • نگاهی به رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه اثر بابا افضل کاشانی 

  اکبری بیرق, دکتر حسن (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  مقوله سیاست، همواره از مسائل مورد اهتمام اندیشه‌وران ایرانی بوده است و سابقه آن به پیش از اسلام می‌رسد. هم فیلسوفان و هم سیاستمداران و ادیبان، هر کدام به گونه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند. رساله‌های فلسفی و سیرالملوک یا ...

 • تأثیر اندیشه‌های اخلاقی ایران باستان در اشعار بابا افضل 

  سبزیان‌پور, وحید؛ عزیزی, نسرین (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  اهتمام به اندرزهای اخلاقی به منظور تنظیم هنجارهای اجتماعی و مبارزه با رفتارهای نادرست و زیانبار از ویژگی‌های مردم مشرق‌زمین، به‌ویژه ایرانیان قبل از اسلام بوده است. پندهای اخلاقی در آموزه‌های دینی، وصایای شاهان و سخنان ...

 • دشواری‌های پژوهش در رباعیات فارسی با تأکید بر رباعیات بابا افضل 

  روحانی, رضا (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  بابا افضل‌الدین مرقی کاشانی از روزگاران قدیم تا امروز علاوه بر حکمت و نویسندگی به شاعری و به‌ویژه رباعی‌سرایی نیز شهرت داشته و نامدار بوده است؛ اما هم از تعداد اشعار او اطمینانی نداریم و هم از صحّت انتسابشان؛ زیرا بسیاری ...

 • مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی بابا افضل کاشانی و شیخ ابوالحسن عامری 

  اسدیان, مریم (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  افضل‌الدین کاشانی در زمره متفکرانی است که با جودت ذهن و ذوق سرشار خود توانسته است به قدر مقدور از مجاهدت‌های فکری پیشینیان خود بهره‌مند گردد. او که در انواع فنون حکمت، فلسفه، کلام و ادبیات ایرانی، اسلامی وارد شده و جامعیتی ...

 • مفهوم فرهنگ در آثار افضل الدین محمّد مرقی کاشانی 

  تکمیل همایون, دکتر ناصر (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  واژه پهلوی فرهنگ که دانش‌پژوهان ایرانی، آن را در برابر واژه فرنگی کولتوریاکالچر (culture) پذیرفته‌اند، در تاریخ ادب فارسی، سرگذشت هزار ساله دارد و در زمینه‌های گوناگون معانی خاصی چون ادب، اخلاق، تربیت، هوش، خرد، دانش، هنر، ...

 • گذر و نظری سبک‌شناختی در نوشته‌های بابا افضل کاشانی 

  راستگوفر, سید محمد؛ راستگوفر, سید محمدفرید (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  بابا افضل از حکیمان، نویسندگان و شاعران بزرگ نیمه دوم سده ششم و آغاز سده هفتم است. روزگاری که از یک‌سو بیشتر دانشمندان نوشته‌های خویش را به عربی می‌نوشتند و از دیگر سو، نثر فارسی به تکلف و تصنع بسیار دچار شده بود. در چنین ...

 • رویکرد تربیتی افضل‌الدین مرقی کاشانی 

  شکاری, دکتر عباس؛ نژاد, آسیه (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  افضل‌الدین محمد ابن حسن مرقی کاشانی، حکیم و عارف قرن هفتم، تربیت را عبارت از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای انسان در جهت مطلوب می‌داند. از نگاه او، این جهت مطلوب، کسب زندگانی عقلانی و روحانی است و ...

 • رویکرد بابا افضل کاشانی به برخی از مهم‌ترین مسائل فلسفی 

  حاجیها, عباس (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  محمد ابن حسن کاشانی، معروف به بابا افضل از فلاسفه و حکمای بزرگ ایران و دارای بدایعی در حکمت و عرفان است. وی، نظریات خود را درباره مسائل مهم فلسفی به شیوه‌ای بدیع ابراز می‌کرد و مسائلی همچون معنای ابداع، مباحث مربوط به زمان، ...

 • مذهب حکیم افضل‌الدین کاشانی 

  موحدی محب, عبدالله (دانشگاه کاشان, 2009-10-01)
  شخصیت‌ها از رهگذر آثارشان شناخته می‌شوند و هرچه نسبت آن آثار به پدیدآورنده صافی‌تر باشد، شناخت روشن‌تر صورت می‌گیرد. در آیینه آثار حکیم افضل‌الدین کاشانی معروف به بابا افضل که گاهی در رباعیاتش با تخلص افضل دیده می‌شود، ...