دوره 20, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مکتب حکمی‌عرفانی کاشان 

  مهدیزاده, محمد رضا (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  به نظر می‌رسد با اطلاعات و متون و آثار به‌جامانده تاکنون بتوانیم قرن 7 و 8 کاشان را به‌لحاظ فکری و نظری و فرهنگی یکی از قرون درخشان و مکتب‌ساز بدانیم. با این فرض و بدین منظور در این نوشته، هستۀ فکری این مکتب حکمی‌عرفانی ...

 • نقد روشی کتاب مصباح ‌الهدایه و مفتاح ‌الکفایه اثر عزالدین محمود کاشانی 

  روحانی, رضا؛ بیرجندی, سعیده (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه از مشهورترین کتاب‌های عزالدین محمود کاشانی، عارف نامی قرن هشتم هجری است. نویسنده در این کتاب از شرح اعتقادات دینی آغاز کرده تا به علوم و اصطلاحات صوفیه و آداب و رسومشان رسیده است. استناد ...

 • جامِ مدامِ کامو (گذری بر زندگی، احوال و اندیشه های عرفانی عبدالسلام کامویی) 

  مدنی, امیر حسین (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  یکی از بزرگان و عارفان گمنام سدۀ هفتم و سال‌های نخستین سدۀ هشتم هجری، زین‌الدین عبدالسلام کامویی (م 696ق) بوده که به القاب و صفاتی چون «زینِ دین و شیخ عراق و شاه کامو» شهرت داشته است. وی در چهل‌سالگی در اثر ریاضت و مجاهدت ...

 • آیین نخل‌برداری زیارتگاه‌های کوه سفیدِ وَش بر پایۀ اسطورۀ غیبت دختر 

  مشهدی نوش آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  آیین سالانۀ نخل‌برداری در زیارتگاه کوه سفید روستای وش که توسط اهالی و به همراهی ابوزیدآبادی‌ها انجام می‌شود، متضمن عناصر آیینی و اسطوره‌های سرشار است. محور اسطوره‌ای آیین، غیبت تعدادی از اولیا در دو زیارتگاه اولیاءالله و ...

 • ارزیابی تغییر ساختار فضایی محدودۀ شهری محتشم کاشان 

  شفیعی, پریچهر؛ جیحانی, حمید رضا (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  امروزه محدودۀ شهری محتشم کاشان وضعیت مطلوبی ندارد و جایگاه آن در شهر بسیار تضعیف شده است. بیشترِ ساکنان بومی این محدودۀ تاریخی خانه‌های خود را ترک کرده و قشر ضعیف جامعۀ شهری جایگزین آن‌ها شده‌اند. علاوه بر این، بناهای ...

 • صحت‌سنجی۱ گزارش‌های کتاب کلمات انجمن۲ با اسناد آرشیوی در باب تاریخ کاشان در عصر قاجار 

  سادات بیدگلی, سید محمود (دانشگاه کاشان, 2019-02-01)
  هدف این پژوهش بررسی مطالب تاریخ کاشان مندرج در کتاب کلمات انجمن و سنجش آن با اسناد و مدارک آرشیوی در جهت تأیید یا تکذیب این مطالب است. در این پژوهش، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده‌ شده و اطلاعات مقاله از کتاب کلمات انجمن ...