دوره 19, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • کاشانِ پر خوف و رجای مولوی 

  مهدیزاده, محمدرضا (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  strongspan dir=RTLspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;در بحر عمیق emمثنوی/em، نام شهرها و اشخاص معدودی به میان آمدهnbsp; و از میان اینnbsp; نام ها و عناوین، شهر کاشان یکی از شهرهایی است که بخت و ...

 • بررسی مقایسه‌ای خطوط کوفی مقبرۀ شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد 

  اشرفی, احمد (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  strongspan style=letter-spacing:-.1pt;span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;خطوط کوفی از خطوط فاخر جهان اسلام بوده که تنوع بی‌نظیری در نحوۀ نگارش و قواعد ترسیمی آن وجود دارد. این خطوط به‌دلیل دارابودن ...

 • قاضی اسد کوپایی کاشانی عارف پرشور و بی‌پروا 

  مشهدی نوش‌آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  strongspan style=letter-spacing:-.1pt;span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;قاضی اسد قهپایی عارفِ شاعر سدۀ دهم هجری است. از سرگذشت وی اطلاع چندانی در دست نیست. اصل وی از قهپایۀ ساوه است، گرچه در کاشان ...

 • سهم و جایگاه کاشان در حوزۀ نسخه‌های خطی اسلامی ایران و عراق 

  صادق‌زاده وایقان, علی (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  strongspan style=letter-spacing:-.1pt;span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;نسخه‌های خطّی که به‌عنوان میراث‌فرهنگی، علمی و هنری ملت‌ها محسوب می‌گردند، از سه بُعد فرهنگی علمی و هنری حائز اهمیت هستند و ...

 • بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانۀ کمال آن از دیدگاه افضل‌الدین کاشانی و شهاب‌الدین سهروردی 

  کمالی‌زاده, طاهره؛ کاوندی, سحر؛ جمشیدی, فریده (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  strongspan style=letter-spacing:-.1pt;span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;علم النفس یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفۀ اسلامی محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی جایگاه نفس و مراتب کمال آن در نظام فکری و فلسفی ...

 • قبرستان نوش‌آباد محوطه‌ای از دورۀ نوسنگی در دشت کاشان 

  فاضلی نشلی, حسن؛ حسین‌زاده ساداتی, جواد؛ دارابی, حجت (دانشگاه کاشان, 2018-09-01)
  دوران نوسنگی یا دوره‌ای که بشر از شیوۀ زندگی مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک به شیوۀ زندگی مبتنی بر تولید خوراک روی آورد، از ابتدای شروع باستان‌شناسی به‌عنوان یک شاخۀ علمی مورد توجه بوده و بخش زیادی از مطالعات و پژوهش‌های ...