دوره 9, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اغراض شعری و آرایه‌های بلاغی در دیوان ابوالرضا راوندی 

  صحیحی, علیرضا (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  ابوالرضا راوندی از عالمان و ادیبان و مصنّفان برجستۀ شیعی در سدۀ ششم هجری است. از وی دیوان شعری بر جای مانده است که از یادگارهای ادبیات عربی در دورۀ سلجوقی است. در این دیوان، تصویری از اوضاع اجتماعی و فرهنگی کاشان نمایان ...

 • جلوه‌های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی 

  جوادی نوش‌آبادی, حمیدرضا؛ شجری, رضا (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  صباحی بیدگلی از پیش‌آهنگان و شاعران پرآوازۀ سبک دورۀ بازگشت ادبی است و در میان شاعران این سبک، رتبتی ممتاز دارد. او در سرودن انواع شعر (غزل، قصیده، ترکیب‌بند، مثنوی و...) طبع خود را آزموده و در هر صنفِ سخن، به‌خوبی از عهدۀ ...

 • تعامل شعر با تکنیک‌های ساخت سفالینه‌های دورۀ اسلامی کاشان 

  سعادت میرقدیم, سیده نرگس؛ چیت‌سازیان, امیرحسین (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  در دوران اسلامی، در هنر سفالگری کاشان، تحولات و تغییرات فراوانی صورت گرفته است. این تغییر و تحول گاه در ارتباط با هنرهای دیگر همچون ادبیات، نقاشی، خوشنویسی و گاه نیز با توجه به قابلیت‌ها و امکانات تزئینی خود سفال مانند ...

 • معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی‌های سبکی آن 

  طاهری, فاطمه سادات؛ دشتی, تقی (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  میرزا محمد حسین غفاری کاشانی، متخلّص به مشرقی، از جمله شاعران عارف دورۀ بازگشت ادبی (قرن سیزدهم) است که در هیچ یک از آثار ادبی، حتی تذکره‌ها از او یاد نشده است. همین مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا ضمن معرفی اجمالی شاعر، ...

 • اندیشه‌های حکمی، عرفانی و اخلاقی در رباعیات افضل‌الدین محمد کاشانی 

  قدمیاری, کرمعلی (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  حکمت و عرفان در هر کشوری از کشورهای اسلامی، بخشی از شیرازۀ زندگی و فرهنگ و آیین آن جامعه را تشکیل می‌دهد. قرن هفتم ﻫ.ق (سیزدهم میلادی)، عصر طلایی تصوّف و اوج اندیشه‌های عرفان اسلامی است، به طوری که عرفای این دوره چون ...

 • ابوالحسن نورالوری و پسرش نورالوری خوشنویسان عهد صفوی 

  مشهدی نوش آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  این مقاله کوششی است در جهت معرفی آثار ابوالحسن نورالوری، یکی از خوشنویسان ناشناختۀ دورۀ صفوی و همچنین معرفی پسرش نورالوری. در بخش اول، ابتدا به خاندان نورالوری و اشارات به ابوالحسن و آثارش در کتاب‌های خاندانش می‌پردازیم و ...

 • نگاهی دوباره به روش فیض کاشانی در تفسیر صافی 

  مروتی, سهراب؛ مجیدی‌نیا, مهدی (دانشگاه کاشان, 2013-09-01)
  تفسیر صافی اثر ارزشمند ملا محسن فیض کاشانی، از تفاسیر مهم و مشهور روایی شیعه است که با استفاده از احادیث و روایات معصومین(ع)، در قرن یازدهم هجری نگارش یافته است. در این نوشتار، دربارۀ روش تفسیری فیض کاشانی در تفسیر صافی و ...