مرور دوره 8, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • مطالعۀ تطبیقی اندیشههای سیاسی بابا افضل و آرای سیاسی ابونصر فارابی 

  جوانپور هروی, عزیز (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  افضلالدین مرقی کاشانی، ادیب، شاعر و فیلسوفی ذو ابعاد در تاریخ فرهنگ ایران و اسلام به شمار میآید. تنوع کمنظیر آثار وی و تضلع وی در فنون مختلف ادبی و حکمی، این متفکر برجسته را شایستۀ هرگونه توجهی کرده است. یکی از وجوه بااهمیت ...

 • شعربافی در کاشان (تحلیلی بر فرآیند تاریخی، فعالیتها،مراحل و دستبافتههای شعربافی) 

  نیازی, محسن؛ استرکی, فهیمه (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  در این مقاله، شعربافی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دستی ایران به ویژه در شهر کاشان مورد بررسی قرار گرفته است. شعربافی، جولایی یا پارچه بافی دارای قدمت تاریخی در ایران می باشد. در این میان، کاشان به عنوان مرکز بافت پارچه ...

 • بررسی وامگیریهای قرآنی در رباعیات بابا افضل کاشانی 

  سبزیانپور, وحید؛ نعمتی, فاروق (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  در اشعار بابا افضل، سایۀ پررنگ الفاظ و معانی قرآن کریم به وضوح دیده می شود؛ ،« کُلُّ منْ علَیها فَا نٍ » و نیز عباراتی قرآنی مانند ،« ربنا ظلمنا » ،« أطعنا » ،« سمعنا » واژههایی چون و...، رباعیات وی را در اوج اعتلا قرار ...

 • آثار، اسناد و کتیبه های تاریخی برزک 

  مشهدی نوش آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  برزک، از جمله شهرهای باستانی و تاریخی منطقۀ کوهستانی کاشان است. این مقاله در دو بخش، به بررسی تاریخ و آثار تاریخی برزک با توجه به اسناد و مدارک بر جای مانده، پرداخته است. چون اسناد صریح و روشنی از تاریخ پیش از اسلام برزک ...

 • اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی 

  شجری, رضا؛ راستگو, سید محمد؛ ناصحی, صدیقه (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  اهلی خراسانی از شاعران شوریده و غزل پرداز و شیرین گفتار سده نهم و دهم هجری است که احساسات، عواطف و آرزوهای عاشقانۀ خویش را با شگردها و شیوه های گوناگون ادبی و هنری نسبت به گلرخان سیمینتن و مشکین مو، رندانه و ملامتگرایانه ...

 • رنگ و رنگرزی در فرش کاشان 

  چیت سازیان, امیرحسین (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  حضور رنگ در زندگی بشر، بیش از هر چیز برآمده از نوع نیاز روحی اوست. رنگها در زندگی معنوی و عاطفی انسانها تأثیراتی انکا ر ناپذیر دارند. همچنین رنگها عاملی برای اندیشیدن مخاطب خود به منظور علتیابی آنهاست. هر رنگ ممکن است تأثیر ...

 • روش شناسی تفسیر آیت الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او 

  فهیمی تبار, حمیدرضا (دانشگاه کاشان, 2013-02-01)
  مرحوم آیتالله حاج شیخ علی آقا نجفی کاشانی، از نوادر علمایی است که در پنجاه سال اخیر در کاشان، مجدانه به تفسیر قرآن روی آورد و کل قرآن را دوبار طی سی سال برای مر دم کاشان تفسیر کرد. او تحصیلات سطح و خارج را در حوزه نجف ...