دوره 22, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقش بینابینی فرهنگی در ماندگاری بافت‌های تاریخی؛ مطالعۀ موردی: بافت تاریخی آران و بیدگل 

  دانائی‌نیا, احمد؛ عارفی, محمدحسن (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  گذار از دنیای سنت به تجدد، معانی و تفاسیر مختلفی دارد، اما به نظر می‌رسد آنچه فصل مشترک همۀ جوامع دارای پشتوانۀ فرهنگی‌تاریخی است، آن است که حرکت در مسیر تجدد به‌منزلۀ نفی گذشته نیست. بررسی جایگاه معماری در کشوری همچون ...

 • مطالعه و گونه‌شناسی معماری آسیاب‌های برون‌شهری کاشان با تحلیل نمونۀ موردی آسیاب آخرین 

  عمرانی‌پور, علی؛ اسلامی, محمدامین؛ داوری, فاطمه (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  آسیاب‌ها که در تاریخ ایران، نقش مهمی در فرایند تولید کشاورزی بر عهده داشته‌اند، به‌عنوان آثار معماری که ساختار کالبدی آن‌ها متأثر از عملکرد و تأسیسات فیزیکی آن است، امروزه با توجه به تغییر فناوری به فراموشی سپرده شده‌اند. ...

 • کاشان دو عصر از نگاه دو بانوی غرب 

  مهدیزاده, محمدرضا (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  تاکنون گذشتۀ کاشان از چشم سیاحان مختلف مد نظر و واکاوی قرار گرفته، اما این شناخت از نگاه زنانه و سیاحان زن کمتر صورت گرفته است. ترسیم موقعیت کاشان در دو مقطع زمانی ناصری و پهلوی و از منظر نوشته‌های دو زن (از خانواده‌ای ...

 • تحلیل و آسیب‌شناسی محتوایی شعر آیینی شاعران کاشان 

  شجری, رضا؛ عربشاهی کاشی, الهام (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  شعر آیینی، شعری متعهد و متأثر از آموزه‌های دینی، حکمی، اخلاقی و سرشار از معارف اسلامی ‌است که در خدمت ارزش‌های دینی قرار دارد. با توجه به فضای مذهبی حاکم بر شهر کاشان و موقعیت اجتماعی و فرهنگی آن، می‌توان گفت که شعر آیینی ...

 • آسیب‌شناسی و ارزیابی اصالت و یکپارچگی در محلۀ طمقاچی‌های کاشان 

  جیحانی, حمیدرضا؛ صابری, ثمینه (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  محلۀ طمقاچی‌ها یکی از محله‌های تاریخی کاشان است که به‌دلیل قرارگیری در کنار عناصر مهمی از شهر همچون دروازۀ سوق و بازار و همچنین به‌سبب وجود بناهای باارزش، جایگاهی ویژه‌ در شهر تاریخی دارد. این محله به‌دلیل تغییرات شهری ...

 • سیاست به‌مثابۀ فضیلت در اندیشۀ فیض کاشانی 

  جمشیدی, محمدحسین (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  ملا محسن فیض کاشانی (996ـ1077ق) از اندیشمندان بزرگ امامیه در دورۀ دوم حکومت صفویه در ایران است که تحت‌تأثیر دو نگرش حکمی صدرایی و حدیثی است. او با تکیه بر روایات اهل بیت(ع) و با محوریت فضیلت مطرح در حکمت اسلامی، به ارائۀ ...

 • جایگاه امام علی(ع) و اثرپذیری از احادیث ایشان در رسائل و مصنفات کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی 

  ربیعی مطلق, حسین؛ نوری, علی؛ حاتمی کنکبود, حبیب (دانشگاه کاشان, 2020-02-01)
  امام علی(ع) جایگاه رفیعی در اندیشه‌های صوفیان دارد و یکی از نمودهای این جایگاه بلند، بازتاب سخنان ایشان در آثار آنان است. یکی از بزرگان طریقت، شیخ عبدالرزاق کاشانی (ت 650 تا 660ـ۷۳۶ق)، میراث‌دار طریقۀ سهروردیه و اندیشه‌های ...