دوره 11, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقوش و نمادهای کاشی‌کاری دورۀ قاجار دردو مسجدـ مدرسه: آقابزرگ و امام خمینی کاشان 

  شیراوند, سمیه؛ چیت سازیان, امیرحسین (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  از عوامل مؤثر در شکوه و زیبایی معماری ایران، به‌ویژه در دوران اسلامی، به تزیین و آرایش بناها می‌توان اشاره کرد. در این میان، مسجدـ مدرسۀ آقابزرگ و مسجدـ مدرسۀ امام خمینی از شاهکارهای معماری دورۀ قاجار در شهر کاشان، از لحاظ ...

 • نقش نظام وفا در جنبش مشروطۀ ایران و رخدادهای کاشان 

  مشهدی نوش آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  نظام وفا آرانی یکی از فعالان جنبش مشروطۀ ایران است که علاوه بر حضور فعال در این عرصه، در آثار و اشعار خود بسیاری از مشاهدات خود از وقایع مشروطه، به‌ویژه وقایع مربوط به کاشان را منعکس کرده است. وی کودکی خود را در آران گذراند ...

 • کتاب شناسی توصیفی نظام وفا آرانی 

  ایمانیان, حسین (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  نظام وفا آرانی شاعر و نویسنده معاصر است که با وجود شهرت زیاد در ادبیات نوین فارسی، هنوز آثار وی به بوتۀ نقد و غور‌رسی کشانده نشده است؛ این امر علت‌هایی دارد که پس از این به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. در نوشتار پیشِ رو که ...

 • بازتاب مضامین تعلیمی‌اخلاقی در آثار و اندیشه‌های نظام وفا 

  مدنی, امیرحسین (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  نظام وفا یکی از شاعران و نویسندگان برجستۀ معاصر است. وی در خانواده‌ای اصیل و اهل ذوق و شعر و ادب پرورش یافت و با تجربیات گرانبهایی همچون چهل سال آموزگاری، عاشق‌پیشگی در جوانی، حشر و نشر با شاعران و بزرگان معاصر و سفر به ...

 • بررسی سبک‌شناسانۀ غزلیات نظام وفا 

  طاهری, فاطمه سادات (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  نظام وفا ادیب توانای معاصر، در گونه‌های مختلف ادبی اعم از نامه‌نگاری، سفرنامه‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی، مقاله‌نویسی و امثال آن، به شکل منظوم و منثور، طبع‌آزمایی کرده است، اما آنچه نظام را زبانزد خاص و عام کرده، غزلیات شیرین ...

 • راز ناماندگاری آثار نمایشی نظام وفا 

  ثابتی فر, علی (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  نظام وفا علاوه بر معلمی و شاعری، نویسندۀ آثار منثوری است که از آن جمله باید به دو نمایشنامۀ ستاره و فروغ و فروز و فرزانه اشاره کرد؛ دو نمایشنامه‌ای که در دهۀ 1320 خورشیدی، پس از آنکه در مدارس و هنرستان‌های متعددی در کشور ...

 • نگاهی به زندگانی و آثار نمایشی ازیادرفتۀ نظام وفا 

  پورحسن, نیایش (دانشگاه کاشان, 2014-09-01)
  مقالۀ حاضر نگاهی است تاریخی‌تحلیلی و مستند بر زندگانی و آثار نمایشی یکی از شاعران پرآوازه و درعین‌حال گمنام نمایشنامه‌نویسی ایران‌زمین به نام نظام وفا که در اواخر دوران پهلوی اول توانست با نگارش نمایشنامه‌های مدرسه‌ای و ...