دوره 17, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • خانه‌باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان 

  تعظیمی‌فر, روح‌الله؛ مشهدی‌ نوش‌آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  کاشان ازجمله مناطقی است که در آن، انواع و اقسام باغ‌های تاریخی وجود دارد. یکی از این انواع، خانه‌باغ‌هاست که عموماً در داخل و یا حومۀ شهر قرار داشته و شامل عمارت حوضخانه‌‌ای است. در دهه‌های اخیر، بسیاری از این باغ‌ها تخریب ...

 • موبد بیدگلی و شاهنامۀ امیربهادری 

  ایمانیان, حسین (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  در نوشتۀ پیش رو به تلاش شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی، از نویسندگان و آزادی‌خوهان دوران مشروطه، در تصحیح چاپ شاهنامۀ معروف به شاهنامۀ امیربهادری پرداخته شده است. پس از توضیحاتی کوتاه دربارۀ ویژگی‌های این چاپ شاهنامه و مقایسۀ ...

 • بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان 

  عسگری, سیمین دخت (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  محراب مسجدجامع کاشان ازجمله محراب‌های گچبری شاخص برجای‌مانده از دوران اسلامی است که در سیر تطور مسجدجامع کاشان و همچنین سیر هنر محراب‌های گچبری دوران اسلامی به‌ویژه در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود اهمیت ...

 • مطالعات باستان‌سنجی محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان 

  یونسی, محسن؛ عسگرپور, وحید؛ بحرالعلومی, فرانک (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  مسجدجامع کاشان از قدیمی‌ترین بناهای ثبت‌شدۀ دورۀ اسلامی در کاشان است. این مسجد دارای سه محراب گچ‌بری است که یکی در گنبدخانه و دو محراب در شبستان شمالی مسجد قرار دارد. برای تعیین قدمت محراب گچ‌بری اصلی، از آجر به‌دست‌آمده ...

 • محتشم و میرعزا؛ وام‌گیری‌های نسخ تعزیۀ میرعزا کاشانی از ترکیب‌بند عاشورایی محتشم کاشانی 

  خداداد نوش‌آبادی, محمد؛ خیرخواه, سعید (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  کمتر از سیصد سال پس از محتشم کاشانی، در زادگاه و زیستگاه این شاعرِ پیشگام مکتب وقوع، سبک واسوخت و سرایندۀ مشهورترین غمنامۀ عاشورایی، مردی دیده به دنیا گشود که او هم در مرثیه‌سرایی و تعزیه‌سازی، سرآمد همگنان شد. در این مقاله ...

 • بازخوانی زمینه‌ها و پیشینۀ پیدایش ترکیب‌بند محتشم کاشانی 

  موحدی محب, عبدالله (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  کمال‌الدین علی محتشم کاشانی که به چکامۀ معروف عاشورایی خود شهره است، در فن شاعری و ترکیب‌بند جاودانش محصول زمینه‌هایی از آثار سرایندگان نسل‌های پیش از خود است. در این جست‌وجو به بازخوانی اجمالی سه مورد که دارای ظرفیت ...

 • تحلیل نظرگاه سیاحان غربی دورۀ صفوی و قاجار(مطالعۀ موردی: شهر کاشان) 

  سادات بیدگلی, سیدمحمود (دانشگاه کاشان, 2017-09-01)
  در این نوشتار، بیست سفرنامه از سیاحان مطرح که در فاصلۀ حکومت شاه‌عباس اول صفوی تا زمان مشروطه، از کاشان بازدید کرده‌اند، مورد پژوهش قرار گرفته است. دیده‌ها و شنیده‌های یک سیاح در باب کاشان بررسی شده و با نظریات دیگر سیاحان ...