نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیوسفی خوشبخت, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorیوسفی خوشبخت, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorصدیق پور, محمدfa_IR
dc.contributor.authorصدیق پور, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:48:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:48:15Z
dc.date.available1399-07-08T18:48:15Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:48:15Z
dc.date.issued2012-04-20en_US
dc.date.issued1391-02-01fa_IR
dc.date.submitted2012-04-20en_US
dc.date.submitted1391-02-01fa_IR
dc.identifier.citationیوسفی خوشبخت, مجید, یوسفی خوشبخت, مجید, صدیق پور, محمد, صدیق پور, محمد. (1391). یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار. پژوهشنامه حمل و نقل, 9(3)fa_IR
dc.identifier.issn1735-3459
dc.identifier.issn2008-3351
dc.identifier.urihttp://www.trijournal.ir/article_11482.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/52405
dc.description.abstractمسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار (CVRP) یکی از مشهورترین مسائل بهینه‌سازی ترکیباتی است که تاکنون بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و امروزه توجه بسیاری از دانشمندان و محققین را به خود جلب کرده است. بنابراین بسیاری از روش‌های دقیق، ابتکاری و فراابتکاری در دهه‌های اخیر برای حل آن ارائه شده‌اند. در این مقاله، به علت ضعف‌های موجود در الگوریتم نمونه مورچگان، نسخه‌ای اصلاحی از این الگوریتم به نام MEAS برای حل مسئله CVRP ارائه می‌گردد. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم MEAS، 26 مثال استاندارد از 50 تا 199 مشتری از ادبیات موجود در نظر گرفته شده و نتایج آن با دیگر الگوریتم‌های فراابتکاری مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی با دیگر الگوریتم‌ها رقابت‌پذیر است. به علاوه این الگوریتم جواب‌های بسیار نزدیک نسبت به بهترین جواب‌های تاکنون پیدا شده برای بیشتر مثال‌ها بدست آورده است به طوری که 20 بهترین جواب تاکنون بدست آمده نیز تولید شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشنامه حمل و نقلfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Transportation Researchen_US
dc.subjectمسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دارfa_IR
dc.subjectالگوریتم نمونه مورچگانfa_IR
dc.subjectفرمون‌ریزی سراسریfa_IR
dc.subjectمسائل بهینه‌سازی ترکیباتیfa_IR
dc.titleیک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دارfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentصنعتی امیرکبیر تهران، ریاضی و علوم کامپیوترfa_IR
dc.contributor.departmentصنعتی امیرکبیر تهران، ریاضی و علوم کامپیوترfa_IR
dc.contributor.departmentازاد اسلامی واحد همدان، ریاضیfa_IR
dc.contributor.departmentازاد اسلامی واحد همدان، ریاضیfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد