دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی 

  اکبری, حمیدرضا؛ گرکانی, گیتا (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  شناخت عوامل عدم موفقیت در پروژههای راهسازی، تجربه ارزشمندی برای جلوگیری از تکرار این موارد در آینده خواهد بود. بر این اساس، در تحقیق حاضر علت ایجاد گسیختگی در یکی از راه های دسترسی استان همدان بررسی شد. همچنین با استفاده ...

 • تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو 

  صفارزاده, محمود؛ رضا ممدوحی, امیر؛ صفارزاده, محمود (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  از جمله روش های افزایش سهم تقاضای حمل و نقل همگانی احداث سامانه اتوبوس تندرو است. تغییر تقاضا می تواند باعث ایجاد تغییر در مسیرهای بهینه شبکه حمل و نقل همگانی شود. کمینه کردن تعداد تغییر وسیله ها و کمینه سازی متوسط زمان ...

 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن 

  فخاری, مریم (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  درز ریل ها در قوس هایی با شعاع کمتر از 400 متر در راه آهن بدلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی خط، جوشکاری نمی شوند. باقیماندن درزها در خط باعث افزایش هزینه ها و حجم فعالیت های نگهداری می شود. هم چنین باعث ظاهر شدن خرابی ...

 • قیمت گذاری بهینه بنزین و نفت گاز با لحاظ هزینه های خارجی در بخش حمل و نقل ایران 

  پدیدآور نامشخص (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  هدف این مقاله برآورد قیمت های بهینه بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بر اساس روش قیمت گذاری رمزی با لحاظ هزینه های خارجی است. مدل پیشنهادی در این مقاله برای تحلیل دو بخش عرضه و تقاضای بنزین و نفت گاز از نوع مدل های سری ...

 • بررسی جایگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی 

  امیری, حسین (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  امروزه حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد محسوب می‌گردد و بدلیل اثرات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی که بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، قیمت و شاخص هزینه زندگی بر جای می‌گذارد، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای ...

 • طراحی و شبیه سازی الگوریتم کنترل تردد قطارها در دو شبکه ریلی متفاوت بصورت ایمن 

  مرادی, حمید (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی, 2013-07-23)
  پیشرفتهای روز افزون کنترل قطارها در یک شبکه ریلی با هدف تامین ایمنی ، کاهش تاخیرات و دقت در عملکرد صورت می گیرد.همچنین توسعه شبکه ریلی سبب ایجاد نقاط تقاطع بین شبکه های مجزای ریلی شده است، که بعضا بهره برداری آنها متفاوت ...