نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorروان بخش, فرشتهfa_IR
dc.contributor.authorنوربخش, پریوشfa_IR
dc.contributor.authorسپاسی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorکهندل, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-21T23:31:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-11T23:31:12Z
dc.date.available1399-08-21T23:31:12Zfa_IR
dc.date.available2020-11-11T23:31:12Z
dc.date.issued2019-12-01en_US
dc.date.issued1398-09-10fa_IR
dc.identifier.citationروان بخش, فرشته, نوربخش, پریوش, سپاسی, حسین, کهندل, مهدی. (1398). طراحی مدل عوامل جذب بانوان به باشگاه‌های آمادگی جسمانی با تاکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت. طلوع بهداشت, 18(5), 15-26. doi: 10.18502/tbj.v18i5.2273fa_IR
dc.identifier.issn1728-5127
dc.identifier.issn2538-1598
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18502/tbj.v18i5.2273
dc.identifier.urihttp://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2812-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/494059
dc.description.abstractمقدمه: انجام فعالیت جسمانی منظم به عنوان اولین اولویت سبک زندگی سالم عنوان شده است. به دلیل اهمیت و نقش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی زنان هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل جذب مشتریان زن در باشگاه های آمادگی جسمانی با تاکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بود.  روش بررسی: روش پژوهش، همبستگی به شیوه ترکیبی(کیفی و کمی) و طرح پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تمام مشتریان زن باشگاه های آمادگی جسمانی استان یزد می باشد که حداقل شش ماه در آن باشگاه مشغول به فعالیت هستند. برای نمونه گیری، تلفیقی از روش خوشه ای و نسبتی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل معادله ساختاری از طریق نرم افزار آموس نسخه 23 انجام گرفت. یافته ها: بر مبنای یافته  های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل محیطی (طراحی، امکانات، بهداشت)، اجتماعی (مجریان، خانواده) و خدمات (برنامه ریزی، تبلیغات، هزینه) به عنوان عوامل موثر بر جذب مشتریان زن در باشگاه های آمادگی جسمانی استان یزد شناسایی شدند و نتایج بررسی شاخص های برازش مدل، نشان از برازش خوب مدل پیشنهادی دارد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش انجام برنامه ریزی موثرتری را برای باشگاه های آمادگی جسمانی پیشنهاد می کند تا مدیران باشگاه ها به کمک آن درک بهتری از انتظارات مشتریان به ویژه زنان و مادران جامعه داشته باشند و سبب جذب و اقبال بیشتر آنان به باشگاه ها گردند.  fa_IR
dc.format.extent523
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدfa_IR
dc.relation.ispartofطلوع بهداشتfa_IR
dc.relation.ispartofTolooebehdashten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.18502/tbj.v18i5.2273
dc.subjectآمادگی جسمانیfa_IR
dc.subjectارتقاء سلامتfa_IR
dc.subjectعوامل جذبfa_IR
dc.subjectطراحی مدلfa_IR
dc.subjectمشتریانfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleطراحی مدل عوامل جذب بانوان به باشگاه‌های آمادگی جسمانی با تاکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue5
dc.citation.spage15
dc.citation.epage26


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد