نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلوی لواسانی, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorپیرمحمدی, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-20T22:04:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-10T22:04:12Z
dc.date.available1399-08-20T22:04:11Zfa_IR
dc.date.available2020-11-10T22:04:12Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.identifier.citationعلوی لواسانی, مجید, پیرمحمدی, محسن. (1399). مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته. مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر), 52(6), 151-160. doi: 10.22060/mej.2019.14559.5885fa_IR
dc.identifier.issn2008-6032
dc.identifier.issn2476-3446
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22060/mej.2019.14559.5885
dc.identifier.urihttps://mej.aut.ac.ir/article_3244.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/480472
dc.description.abstractیکی از روش‌های موثر برای انتقال حرارت، استفاده از فین‌ها می‌باشد. در این پژوهش، اثر پنج هندسه مختلف فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آشفته درون یک کانال شیبدار به صورت عددی بررسی شده است. معادلات حاکم بر حرکت سیال و انتقال حرارت، به وسیله روش حجم محدود گسسته و حل شده اند. هچنین برای ارتباط سرعت و فشار از روش سیمپل استفاده شده است. مدل‌سازی جریان آشفته با استفاده از مدل آشفتگی صورت گرفت. ابتدا استقلال حل عددی از شبکه محاسباتی و اعتبارسنجی نتایج عددی در مقایسه با نتایج تجربی و عددی سایر پژوهشگان، مقایسه شد. سپس هندسه‌های در نظر گرفته شده برای فین شامل، مثلث با زوایای مختلف، ذوزنقه، مربع و مستطیل مورد بررسی قرار گرفت. برای این هندسه‌ها، نتایج عددی برای بردار سرعت، فشار، دمای سیال ارائه شده است. در انتها نتایج انتقال حرارت با تحلیل عدد ناسلت مطالعه شده و مقایسه‌ای میان هندسه‌های مختلف انجام شده است. مشاهده شد فین مثلثی با زاویه 60 نسبت به فین 90 درجه ناسلت بیشتری داشته و در مجموع نیز فین‌های ذوزنقه‌ای بیشترین مقدار ناسلت را نسبت به سایر فین‌ها داشته است.همچنین مشاهده شد ماکزیمم ضریب فشار را فین مثلثی با زاویه 60 درجه دارد و افت فشار ناشی از فین در مربع و ذوزنقه بیشترین مقدار را دارا می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent1229
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه صنعتی امیر کبیرfa_IR
dc.relation.ispartofمهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر)fa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22060/mej.2019.14559.5885
dc.subjectانتقال حرارتfa_IR
dc.subjectجابه‌جایی اجباریfa_IR
dc.subjectفینfa_IR
dc.subjectجریان آشفتهfa_IR
dc.subjectشبیه سازی عددیfa_IR
dc.subjectانتقال حرارت جابجاییfa_IR
dc.titleمطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفتهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.citation.volume52
dc.citation.issue6
dc.citation.spage151
dc.citation.epage160


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد