نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزارعی, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:36:28Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:36:28Z
dc.date.available1399-07-08T18:36:28Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:36:28Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2019-05-26en_US
dc.date.submitted1398-03-05fa_IR
dc.identifier.citationزارعی, محمد. (1398). بررسی آستانه تحمل کارکنان پلیس راهورشهر خرم آباد نسبت به امواج صوتی. نشریه علمی دانش انتظامی لرستان, 7(26), 17-28.fa_IR
dc.identifier.urihttp://lorestan.jrl.police.ir/article_92082.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/47993
dc.description.abstractحجم انبوه تردد وسایل نقلیه و تعدد وظایف پلیس راهور باعث شده که پلیس راهور در معرض عوامل متعددی در خصوص کنترل راه ها و ترافیک قرار گیرد که یکی از این عوامل امواج صوتی ناشی از وسایل نقلیه است که از مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی می باشد.صدا به عنوان رایجترین مواجهه شغلی در جهان در نظر گرفته میشود که می تواند در ابعاد مختلف تاثیرات مخربی بر سلامت جسمی و روانی پلیس راهور و متعاقبا ارتباط متقابل بین پلیس و مردم گردد. زمانی که سلامت روان کارکنان راهنمایی و رانندگی دچار آسیب گردد، باعث می‌شود که مشکلات فراوانی حین اجرای مأموریت به وقوع بپیوندد. برخوردهای نادرست، غیرمؤدبانه، پرخاشگرانه و غیره از جمله تأثیرات این آسیب ها و در این میان آستانه تحمل کارکنان پلیس می تواند بسیار مهم واقع گردد. مطالعه توصیفی حاضر با هدف بررسی آستانه تحمل کارکنان پلیس راهورشهر خرم آباد نسبت به امواج صوتی انجام شد.جامعه آماری شامل 100 نفر از کارکنان پلیس راهنمایی رانندگی شهر خرم آباد بود که 40 نفر ابزار را تکمیل نمودند.برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که امواج صوتی همبستگی مثبت و معنی داری با احساس آنان در مورد وضعیت سلامت جسمی و روانی خود و رضایت شغلی و نهایتا آستانه تحمل کارکنان دارد. کلید واژه : امواج صوتی ، آستانه تحمل، پلیس راهورfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofنشریه علمی دانش انتظامی لرستانfa_IR
dc.relation.ispartofPolice knowledge of Lorestan province applied research office –lorestan policeen_US
dc.subjectامواج صوتیfa_IR
dc.subjectآستانه تحملfa_IR
dc.subjectپلیسfa_IR
dc.titleبررسی آستانه تحمل کارکنان پلیس راهورشهر خرم آباد نسبت به امواج صوتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentپلیس راهور خرم آبادfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue26
dc.citation.spage17
dc.citation.epage28


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد