مرور Volume 6, Issue 2 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 10 - 10 از 10

  • Z-Cognitive Map: An Integrated Cognitive Maps and Z-Numbers Approach under Cognitive Information 

    Izadi, Mostafa؛ Noorossana, Rassoul؛ Izadbakhsh, Hamidreza؛ Saati, Saber؛ Khalilzadeh, Mohammad (Islamic Azad University Shiraz Branch, 2020-09-01)
    Usually, in real-world engineering problems, there are different types of uncertainties about the studied variables, which can be due to the specific variables under investigation or interaction between them. Fuzzy cognitive ...