نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهاشمی, میتراfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-02T00:06:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-23T00:06:54Z
dc.date.available1399-08-02T00:06:53Zfa_IR
dc.date.available2020-10-23T00:06:54Z
dc.date.issued2013-03-21en_US
dc.date.issued1392-01-01fa_IR
dc.date.submitted2011-12-17en_US
dc.date.submitted1390-09-26fa_IR
dc.identifier.citationهاشمی, میترا. (1392). درآمدی بر چیستی تاریخ شفاهی معماری ایران. نامه معماری و شهرسازی, 5(10), 155-169. doi: 10.30480/aup.2013.125fa_IR
dc.identifier.issn2717-1299
dc.identifier.issn2717-1302
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30480/aup.2013.125
dc.identifier.urihttp://aup.journal.art.ac.ir/article_125.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/470750
dc.description.abstractبیشتر کسانی که با معماری گذشتة ایران آشنا هستند، به‌زودی از میان ما خواهند رفت و رفتن ایشان برابر است با از دست دادن گنجینه‌ای از شناخت در این باره. هرچند اهمیت منابع شفاهی در مطالعات تاریخ معماری، به‌ویژه تاریخ معماری ایران روشن است، تاکنون هیچ پژوهشی درباره رابطة حوزة مخصوص این گونه پژوهش، یعنی تاریخ شفاهی، با تاریخ معماری و تاریخ معماری ایران نشده است. در این مقاله به این رابطه و حوزة حاصل از پیوند آنها یعنی «تاریخ شفاهی معماری ایران» می‌پردازیم. شناخت شاخة «تاریخ شفاهی معماری ایران» بیش و پیش از هر چیز مستلزم داشتن تصوری روشن از آن است؛ به‌همین سبب در این مقاله، از چیستی تاریخ شفاهی معماری ایران می‌پرسیم. برای این کار، نخست شناختی اجمالی از تاریخ به دست می‌آوریم و ساختار پژوهش آن را می‌جوییم. ساختار پژوهش تاریخی را مبنایی برای بیان چیستی تاریخ شفاهی و چیستی تاریخ معماری ایران می‌کنیم. تبیین چیستی تاریخ شفاهی و تاریخ معماری ایران بر پایة ساختاری مشترک، راه را برای پیوند این دو شاخه و تعریف تاریخ شفاهی معماری ایران می‌گشاید. پژوهش حاضر درآمدی است بر تاریخ شفاهی معماری ایران و تدوین و تبیین مبانی نظری این شاخة جدید تا سرآغازی شود برای پژوهش‌های آتی و دستیابی به دانش آشنایان به معماری ایران، و نگهداری این میراث ارزشمند برای آیندگان.fa_IR
dc.format.extent174
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه هنرfa_IR
dc.publisherUniversity of Arten_US
dc.relation.ispartofنامه معماری و شهرسازیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Architecture and Urban Planningen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30480/aup.2013.125
dc.subjectتاریخ شفاهی معماری ایرانfa_IR
dc.subjectتاریخ شفاهیfa_IR
dc.subjectتاریخ معماریfa_IR
dc.subjectتاریخfa_IR
dc.subjectمعماریfa_IR
dc.titleدرآمدی بر چیستی تاریخ شفاهی معماری ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue10
dc.citation.spage155
dc.citation.epage169


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد