مرور دوره 9, شماره 28 بر اساس عنوان

 • بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارامدی مادران 

  رضایی, علی محمد؛ رحیمی, معصومه؛ واعظ فر, سید سعید؛ دلاور, علی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس خود کارامدی مادران برکلی بود. به این منظور با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 346 نفر از مادران دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهرستان آبدانان انتخاب شدند و به ابزارهای ...

 • بررسی عوامل درون خانوادگی مؤثر بر خانه گریزی دختران (مطالعه موردی: دختران خانه گریز و غیر خانه گریز شهر همدان) 

  بلالی, اسماعیل؛ خان محمدی, جمال؛ هوشمندی یاور, مجتبی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  این پژوهش به بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از خانه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، دختران فراری و عادی شهر همدان در سال 1390، و تعداد نمونه 60 نفر متشکل از 30 دختر فراری و 30 دختر غیرفراری بوده که با روش ...

 • رابطه تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده های ایرانی 

  سید نژاد, سید علی؛ حاتمی, حمیدرضا؛ شبابی, مهرشاد؛ خلجی, عباس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در میان خانواده­های ایرانی، نشان دهنده تغییر رفتار اعضای خانواده است. کاهش احترام به والدین، گذراندن اوقات فراقت با دوستان و خارج از خانواده و گرایش به فردگرایی و تعامل با دیگران از طریق ...

 • فراتحلیل پژوهشها در مورد میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران 

  مرادی, اعظم؛ پژوهش, سحر؛ نجفی, مرضیه؛ قلی نیا, سودابه (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  هدف این پژوهش فرا تحلیل پژوهشها درباره میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران بود. برای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح شد که، میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران چگونه است؟ به منظور ...

 • مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دید مشاوره خانواده و اسلام 

  بازیار اصفهانی, نجمه؛ پرچم, اعظم؛ فاتحی زاده, مریم السادات (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  هدف این پژوهش، ارائه مهارتهای مؤثر در مدیریت کارامد ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر با توجه به آموزه­های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش ...

 • نقش واسطه ای همدلی همسران در ارتباط بین الگوهای فراغت با خرسندی و ثبات ازدواج 

  مومنی, خدامراد؛ صیدی, محمدسجاد؛ رضایی, خدیجه؛ ابراهیمی, محمد (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2014-10-23)
  هدف این پژوهش تعیین جایگاه همدلی همسران به عنوان متغیر واسطه‌ای در ارتباط بین فعالیتهای فراغتی با شادی و ثبات ازدواج بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود؛ بدین منظور270 نفر از متأهلان شهرستان کرمانشاه مشروط به گذشت چهار سال ...