نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمرادی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorموسوی زاده, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorکاظمی زند, سید علی اصغرfa_IR
dc.contributor.authorدهشیری, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T23:46:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T23:46:02Z
dc.date.available1399-08-01T23:46:00Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T23:46:02Z
dc.date.issued2020-03-20en_US
dc.date.issued1399-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-23en_US
dc.date.submitted1398-08-01fa_IR
dc.identifier.citationمرادی, مریم, موسوی زاده, علیرضا, کاظمی زند, سید علی اصغر, دهشیری, محمدرضا. (1399). راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا. نشریه علمی دانش سیاسی, 16(1), 275-304. doi: 10.30497/pk.2020.2687fa_IR
dc.identifier.issn2008-0743
dc.identifier.issn2228-6594
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30497/pk.2020.2687
dc.identifier.urihttp://pkn.journals.isu.ac.ir/article_2687.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/469767
dc.description.abstractاستفاده از ابزارها و روش های موثر برای ایجاد چهره مثبت از یک کشور، موضوع مهمی است که در دیپلماسی عمومی مدنظر قرار می گیرد. با توجه به اینکه آفریقا یکی از حوزه های راهبردی ج.ا.ایران می باشد، اما ج.ا.ایران نتوانسته است از این ظرفیت به خوبی استفاده نماید و در زمینه دیپلماسی عمومی موفق عمل کند. این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که حضور کشورهای رقیب با ج.ا.ایران در آفریقا در ایجاد چالش هایی برای ایران در این قاره تاثیرگذار بوده اند و موجب شده اند تا نگاه امنیتی نسبت به اقدامات ایران در آفریقا شکل بگیرد و ایران نتواند در حوزه تاثیرگذاری بر افکار عمومی آفریقا و پیشبرد اهداف و منافع مورد نظر خود عملکرد بهتری داشته باشد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که راهبرد موثر جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت دیپلماسی عمومی در آفریقا چیست؟ در پژوهش پیش رو در ابتدا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای به واکاوای دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا و نگاه امنیتی شکل گرفته در این خصوص با استفاده از ((مکتب کپنهاگ)) پرداخته شده است. سپس با استفاده از مصاحبه عمقی(یکی از مجموعه های روش پیمایشی) با بیست فرد متخصص در حوزه آفریقا و دیپلماسی عمومی و همچنین روش تحلیل ماتریس سوات تلاش شد تا داده های گردآوری شده مورد بررسی قرار گیرند که نوآوری مقاله حاضر می باشد. از اینرو نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که راهبرد واکنشی یا بازنگری، با تضعیف نگاه امنیتی شکل گرفته نسبت به فعالیت های ایران در آفریقا، می تواند موجبات ارتقاء و موفقیت دیپلماسی عمومی ایران در این قاره را فراهم آورد.fa_IR
dc.format.extent877
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه امام صادق علیه السلامfa_IR
dc.publisherImam Sadiq Universityen_US
dc.relation.ispartofنشریه علمی دانش سیاسیfa_IR
dc.relation.ispartofPolitical Knowledgeen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30497/pk.2020.2687
dc.subjectآفریقاfa_IR
dc.subjectامنیتی سازیfa_IR
dc.subjectجمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.subjectدیپلماسی عمومیfa_IR
dc.subjectراهبردfa_IR
dc.subjectکشورهای رقیبfa_IR
dc.subjectمکتب کپنهاگfa_IR
dc.subjectروابط بین المللfa_IR
dc.titleراهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeروابط بین المللfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue1
dc.citation.spage275
dc.citation.epage304
nlai.contributor.orcid0000-0001-5104-9742


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد