مرور دوره 1, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • نسبت قانون و شریعت در اندیشة سیاسی علامه میرزای نایینی 

  درخشه, جلال (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهدورة مشروطیت، یکی از خواندنی‌ترین فصول تاریخی جامعة ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه‌های فکری سنتی و مدرن به شمار می‌رود. انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها و شرایط حاکم بر ایران بود،‌ نتیجة فرآیند ...

 • ظهور و دگرگونی جریانهای اسلامگرا: مروری بر رویکردها و نظریهها 

  نبوی, سیدعبدالامیر (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهبه دنبال گسترش فعالیتهای اسلامگرایانه در منطقة خاورمیانه از ابتدای دهة 1980م. نظریهپردازیهای فراوانی برای توصیف و تبیین این پدیده صورت گرفت. موج بعدی مطالعات در این زمینه، از اوائل دهة 1990م. و در پی دگرگونیهایی ...

 • دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها 

  خانی, محمدحسن (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهنیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی همواره از مهم‌ترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی‌شان بوده است. برای تحصیل این مقاصد کشورها عمدتاً و به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، ...

 • نظریة کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی- سیاسی 

  شفیعی, محمود (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهنقد حوزه‌های مختلف جامعة مدرن با استخدام دو مفهوم «جهان زیست» و «سیستم»، از مؤلفه‌های جامعه‌شناختی نظریة کنش ارتباطی، مهم‌ترین تلاش فلسفی- اجتماعی هابرماس در دهة هفتاد میلادی است. استدلال این است که هر نظام ...

 • آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران 

  ترابی, یوسف (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهآسیب‌شناسی مدیریت توسعه در جمهوری اسلامی ایران از ضرورتهای شایان توجه در فرآیند جبران عقب‌ماندگیهای کشور است. صرف‌نظر از انگاره‌های مختلف در خصوص توسعه و راهبردهای گوناگون آن که توسعه را به افسانه‌ای ایهام‌برانگیز ...

 • انطباق اصل سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903م.) و پیامدهای آن 

  طبرسا, نقی (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-02-20)
  چکیدهسه جزیرة ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فاصلۀ بین سالهای 1282- 1350ش/ 1903-1971م. توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارتهای شارجه و رأس‌الخیمه که تحت‌الحمایة رسمی آن کشور بودند، قرار داده شدند. اشغال ...