دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342) 

  نبوی, سیدعبدالامیر؛ رادفر, فیروزه (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
  گسترش روابط ایران با کشورهای بلوک غرب، به‌ویژه آمریکا، بین سال‌های 1332-1342 یکی از ویژگی‌های روابط خارجی ایران در دوره پهلوی دوم است. در این مقاله تلاش بر آن است ...

 • سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع) 

  علیخانی, علی‌اکبر (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
  هدف این مقاله تبیین دیدگاه‌های‌ سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دورۀ امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائۀ دیدگاه‌های سیاسی در دورۀ امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده ...

 • رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد 

  عابدی اردکانی, محمد؛ حسینی, سیدمجتبی (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
  موضوع این مقاله، «بررسی رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها، مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه یزد» و سؤال اصلی آن عبارت است از: «چیستی رابطۀ میان مشارکت سیاسی و نظریة سلسله‌مراتب نیازهای مازلو» با توجه به موضوع و سؤال ...

 • مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی 

  دوستار, محمد؛ ممبینی, یعقوب (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
   در این مقاله هوش سیاسی، ابعاد و کارکرد‌ها‌ی آن در سازمان مطالعه می‌گردد. ازآنجاکه رفتار سیاسی در سازمان‌ها‌ی امروزی اجتناب‌ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می‌کند. انسان‌ها‌ی ...

 • ارتش، مالیات‌ستانی و دولت‌سازی در ایران؛ رهیافتی در جامعه‌شناسی مالی 

  حاتمی, عباس (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
  درحالی‌که در دولت‌سازی در ایران عموماً به یک رابطۀ یک‌سویه علّی- معلولی میان ارتش و دولت‌سازی فروکاسته شده است، این مقاله با بهره‌گیری از رهیافت جامعه‌شناسی مالی با عبور از نگرش مبتنی بر تعیین‌کنندگی یک‌جانبه از نوعی ...

 • تحلیل مسئلۀ اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریۀ بازی‌ها 

  بصیری, محمدعلی؛ محمدی, عطا (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
   فعالیت‌ها‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بحران‌ها‌ی مختلفی را از سوی بازیگران مخالف یا معارض در عرصه‌ها‌ی داخلی و بین‌المللی در پی داشته است؛ افزایش حجم تحریم‌ها‌ی شورای امنیت ضد ایران و تهدیدهای مختلفی که ضد ...

 • رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز 

  ادیبی‌سده, مهدی‌؛ عدلی‌پور, صمد؛ طاهری, نقی (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2014-08-23)
  تداوم مشارکت سیاسی جوانان یکی از مهم‌‌ترین مسائل هر نظام سیاسی ‌‌است. به ‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل اثرگذار بر مشارکت سیاسی جوانان، فرهنگ سیاسی آن‌هاست؛ عوامل زیادی بر فرهنگ سیاسی جوانان تأثیر دارند که رسانه‌های جمعی ...