دوره 10, شماره 2(21-پیاپی 32)

 

ارسال های اخیر

 • مکانیابی جایگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP)) 

  ثمری جهرمی, حمیده؛ حسین زاده اصل, حسن (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  مکان یابی جایگاه های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای جامد شهری است. در فرایند مکان یابی می بایست معیارهای مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین کاربرد روش هایی که قادر به تامین معیارهای ...

 • بررسی تجمع غلظت فلز مس در برخی از گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد شهر بابک 

  عین الهی پیر, فاطمه؛ پاکزاد توچایی1, ساحل (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  هدف از انجام مطالعه، تعیین غلظت فلز مس در کاهوی وحشیLactuca serriola، درمنه Artemisia sieberi  و گون Astragalus bisulcatus  در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد و مقایسه غلظت ها با استانداردهای ...

 • مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های فاز ساخت سکوهای میادین نفتی (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت 

  حسینی, هدی السادات؛ دانا, تورج؛ ارجمندی, رضا؛ شیریان پور, ایمان (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  توسعه  از یک سو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب و آلودگی ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد، با این وجود دیگر نمی توان متوقع بود که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است محیط زیست دست نخورده ...

 • کاربردهای نانوتکنولوژی در تصفیه آب های سطحی،زیرزمینی و پساب ها 

  حسین شاهی بندری, مرجان (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  مشکلات متعددی در زمینه تصفیه آب وجود دارد و روش های متداول جوابگوی کلیه نیازهای ما در این زمینـــه نبـــوده و ضعف و کاستی هایی دارد . لذا باید در صدد رفع این کاستی ها برآمد. تحقیق حاضر نگاهی بر آن دارد تا با استفاده از ...

 • پیش بینی تغییرات پارامتر رسانایی الکتریکی در آب زیر زمینی شهر تهران با کمک شبکه عصبی مصنوعی 

  مهردادی, ناصر؛ نبی بید هندی, غلام رضا؛ باغوند, اکبر؛ زارع ابیانه, حمید؛ عباسی مائده, پویان (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  جهت بررسی کیفیت آب زیر زمینی تهران با توجه به برداشت 10 سال گذشته از پارامتر های هیدروشیمیایی مربوط به 71 نقطه مختلف از شهر تهران سه مدل مختلف شبکه عصبی مصنوعی با تعداد پارامتر های مختلف ورودی و خروجی پارامتر رسانایی ...

 • کنترل آثار صنایع دریایی بر محیط زیست دریا با هدف توسعه پایدار 

  سعیدی, سید ناصر؛ چلداوی, رحیم؛ موسوی جرف, سید کاظم (انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانIranian Society Of Environmentalists(IRSEN), 2012-06-21)
  یکی از دغدقه های جامعه کنونی بشر تعادل بین تاثیرات دو مقوله حفظ سلامتی محیط زیست دریایی و فعالیت های روبه رشد و وسیع صنایع ساحلی و فراساحلی با هدف توسعه پایدار است. عدم توجه به این مسئله چه بسا منافع کوتاه مدت و سودهای ...