دوره 10, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) 

  میرحسینی, زینب السادات؛ جهان بخش, حیدر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  ارتقاء امنیت محیطی بافت‌های تاریخی که رو به متروکه شدن هستند، به‌واسطه مؤلفه‌های کالبدی می‌تواند علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان از حضور در محیطی امن، موجب جذب گردشگران شود. بر این اساس با بازآفرینی مناسب با هدف بهره وری ...

 • بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران 

  دامیار, سجاد؛ دامیار, زینب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  در این مقاله، فهم عمومی مردم از اصطلاح  «معماری ایرانی معاصر» بررسی شده است. به این منظور، ابتدا تعاریفی از نظریه­پردازان معماری معاصر ایران از معماری ایرانی، به صورت کلّی بررسی شده و یک دسته­بندی درون­ساختاری از آن تعاریف ...

 • زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه‌های زیبایی بر اساس تئوری برخاسته از زمینه ( نمونه پژوهی: شهر یزد) 

  سلیمانی, مریم؛ مندگاری, کاظم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  زیبایی خاصیت وجود انسان و تمایل به آن از مختصات آدمی است که همواره مورد توجه خاص گذشتگان بوده است. شهر یزد نیز با توجه به سابقه تاریخی­اش دارای معماری غنی است و می­تواند زمینه­ای برای استخراج معیارهای زیبایی در معماری باشد. ...

 • شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین 

  برک پور, ناصر؛ جهان سیر, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  شهروندی محیط‌زیستی به معنای داشتن دانش، نگرش‌ها و مهارت‌هایی در زمینه محیط‌زیست شهری است، به طوری که این موارد به رفتار طرفدار محیط‌زیست منجر شود. شهروندان با رفتارهای محیط‌زیستی، بیشترین مسئولیت را در قبال محیط شهری و ...

 • بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری 

  درری جبروتی, احسان؛ محمودی, امیرسعید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  با نگاهی به ساختمان‌های ساخته شده در کشور به جز پاره‌ای ارزش‌های محتوائی و اقتصادی به نظر می‌رسد در دیگر مؤلفه‌ها، کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت و ساز دارای نقصان است. مفاهیمی از قبیل «ارزیابی بعد از بهره‌برداری» در امر ...

 • ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی 

  اقبالی, سید رحمان؛ زینالی, راضیه؛ اسماعیلی, الناز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با استفاده از بررسی‌های میدانی مبتنی بر مشاهده و نظرسنجی پرسش‌نامه‌ای که براساس معیارهای عوامل اجتماعی، ادراکی - شناختی فردی و محیطی کالبدی و شاخص‌های ارزش و ...

 • باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران 

  موسوی, میرسعید؛ حبیب, فرح؛ ماجدی, حمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  آنچه که اکنون بافت قدیم شهر نامیده می شود، زمانی به عنوان یک کلیت شهری از حیاتی کامل و کارآمد برخوردار بود که تکامل و کارآمدی آن محصول تعامل انسان و طبیعت بود که در طول قرن‌ها و به واسطه اندیشه عمیق یا آزمون و خطاهایی مکرر ...

 • انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی 

  بحرینی, سید حسین؛ فروغی فر, مهران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتIslamic Azad University - Science and Research Branch, 2017-02-19)
  انسجام کالبدی کیفیتی است که در کالبد شهرهای معاصر به سختی یافت می‌شود. در پاسخ به این مسأله، هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهای طراحی شهری است که با استفاده از آنها بتوان به کالبدی منسجم تر و پاسخگو به نیازهای معاصر شهروندان ...